"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Практичні

Практична № 1
Виправлення неточностей вживання синонімів. Переклад текстів за фахом.
Практична № 2
Мовленнєві помилки, пов’язані з використанням паронімів та омонімів у професійному мовленні. Редагування текстів
Практична № 3
Неологізми. Історизми. Архаїзми.
Практична № 4
Іншомовні слова в текстах ОДС. Робота зі словником іншомовних слів.
Практична № 5
Терміни та його ознаки. Термінологія як система
Практична № 6
Способи творення термінів. Переклад та редагування текстів за фахом
Практична № 7
Фразеологзми та практика їх уживання в діловому стилі.
Практична № 8
Способи словотвору і вживання деяких афіксів у діловому мовленні
Практична № 9
Труднощі у використанні іменників, пов’язані з категоріями роду, числа
Практична № 10
Виконання практичних завдань
Практична № 11
Відмінювання прізвищ, імен, по батькові
Практична № 12
Виконання практичних завдань з редагування
Практична № 13
Переклад і редагування текстів
Практична № 14
Типові помилки у мовностилістичному використанні займенників
Практична № 15
Переклад і редагування текстів ОДС
Практична № 16
Редагування текстів. Особливості перекладу текстів зі службовими частинами мови
Практична № 17
Розділові знаки в простому реченні
Практична № 18
Розділові знаки в складному реченні.
Практична № 19
Способи передачі чужої мови в ОДС
Практична № 20
Редагування управлінської документації
Практична № 21
Редагування управлінської документації
Практична № 22
Контрольна робота
Практична № 23
Культура діалогу. Прийом відвідувачів
Практична № 24
Публічний виступ. Підготовка до виступу
Практична № 25
Телефонна розмова
Практична № 26
Підсумкове заняття