"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Семінари

Семінар № 1
Основні поняття стилістики
Семінар № 2
Стилістичне використання лексичних засобів
Семінар № 3
Морфологічні особливості професійних текстів
Семінар № 4
Синтаксичні особливості професійних текстів
Семінар № 5
Узагальнення та систематизація вивченого