"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Підсумкове заняття

 

2.1 Відредагувати  подані речення

1. Листи – це зручна форма переписки між діловими партнерами. 2. У засіданні приймали участь представники вищестоящих організацій. 3. Керівництво нашого закладу рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за представлені послуги. 4. Абсолютна більшість цих наказів виконана. 5. Я вихожу на слідуючій остановці. 6. Читання – це її любима робота. 7. Завод заключив договір на продаж мінеральних добрив сільськогосподарським товариствам Черкащини. 8. Не дивлячись на дощі, господарства району цього літа вчасно закінчили жнива. 9. На жаль, справи не змінюються у кращу сторону. 10. Я живу по вулиці Б. Хмельницького. 11. Консультації по фізиці відбуваються по середах і п’ятницях. 12. Бажаючі взяти участь в екскурсії повинні записатися у профкомі. 13. Правилами забезпечується сама швидка переписка, зберігання і доставка листів.

2.2 Зробити переклад з російської мови.

          Бюджетный займ, добавленная стоимость, ссуда банка, разногласия по вопросам, исполнительская дисциплина, при подведении итогов, ставить в известность, выплата ссуды, утвержденная смета, дополнительное соглашение,  остаточная стоимость, прийти в негодность, временное пользование, безналичный расчет, смета на объект, порядок разрешения споров, предоставленные льготы, убытки нанесенные предприятию, по окончании действия контракта, средства фонда, в соответствии с действующим законодавством, возместить ущерб, об изменении в личном составе, проект приказа согласован, ставить в известность, по вопросам учета по производственно-финансовой деятельности, в одном экземпляре, лицевой счет, заверять доверенность, кредитное соглашение

2.3 Пояснити відмінність у значенні слів. Ввести їх у речення.

Криза – криз, мотив – мотивація, корисливий – корисний, будова – будівля – будинок.

Положення – становище – стан, запитання –питання, спиратися – опиратися, відсоток – процент.

Суспільний –громадський, тепер – зараз – нині – сьогодні, замісник – заступник.

2.4 Провідміняти подані числівники, поставити наголос.

1568, п’ятеро, кілька, 2/3, 2678, двоє, кільканадцять, 7/8.

2.5 Розкрити дужки, утворити словосполучення числівників з іменниками, записати цифри словами.

2(повні відра), четверо (продавець), 156 (гривня), 0,8 (кілометр).

 0,5 (гектар), 3 (веселі друзі), п’ятеро (малі курчата), 843 (трактор).

Півтора (кілограм, слива), десятеро (хлопець), 5 (яскрава стрічка), 2 (мати).

Багато (зошит), семеро (дівчата), 2/3 (гектар), 57 (рік).

1500 (рік), 6,14 (сантиметр), 3 (веселі дівчата), п’ятеро (лоша).

2.6 Провідміняти власне П.І.Б.

2.7 Утворити форми по батькові жіночого та чоловічого роду.

 Андрій, Сергій, Віталій, Арнольд, Хома, Ілля, Панас, Микола, Павло, Святослав, Ярослав, Орест.

2.8 Записати подані прізвища українською мовою

Гурьянов, Ефимов, Краснощёк, Лукьянов, Нефёдочкин,  Рогачёв, Славянов, Филипченко, Циолковский, Юрьев, Ефимов, Кисточкин, Левитан, Чапек, Асеев, Дёмин, Крутых, Румянцев, Гареев, Дружинин

2.9 Виконання тестових завдань

1. Мова – це…

А

Б

В

Г

Засіб вираження свого мислення, своїх  думок.

Найважливіша умова формування сутності людини.

Найважливіший засіб спілкування людей, вираження і повідомлення їх думок, почуттів.

Засіб вираження своїх думок, почуттів.

 

2. Які є форми мови?

А

Б

В

Г

Усна форма

Писемна форма

Писемно-книжна

Усна і писемна

3. Який документ проголошує державність української мови?

А

Б

В

Г

Закон України «Про мови»

Конституція України

Український правопис

Орфографічний словник

4. Котре слово зайве у переліку наук, які вивчають мову?

А

Б

В

Г

Лексикологія

Фонетика

Кінематика

Морфологія

5. Вища форма загальнонародної мови – це

А

Б

В

територіальні діалекти

наріччя

сучасна українська літературна мова.

6. Державна мова – це

А

Б

В

закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обо’язкове в  органах державного управління та діловодства

єдина національна мова українського народу

найважливіший універсальний засіб спілкування

7. Літературна мова – це

А

Б

В

національна мова

унормована форма загальнонаціональної мови, що обслуговує                                            

    найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей

нижча форма загальнонародної мови

8. Українська мова належить до

А

Б

В

західнослов’янської групи

південнослов’янської групи

східнослов’янської групи

9. Зачинателем нової української літературної мови був:

А

Б

В

Т.Г.Шевченко

І.П.Котляревський

Панас Мирний

10. До якої сімї належить українська мова?

А

Б

В

Г

германської

індоєвропейської

романської

грецької

11. Яка наука вивчає звуковий склад мови?

А

Б

В

Г

орфоепія

фонетика

графіка

морфологія

12. Які терміни стосуються фонетики?

А

Б

В

Г

Апостроф, м’який знак

Знаки письма

Звуки мовлення

Голосні,  апостроф

13. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації, це ..

А

Б

В

Г

Орфографічні правила

Граматичні правила

Мовні норми

Стилі української мови

14. Сукупність норм літературної мови, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів, це …

А

Б

В

Норми наголошення слів

Норми інтонування слів

Орфоепічні норми

15. Мовний стиль – це…

А

Б

В

Різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах

Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання

Властивий художникові слова чи іншому носієві мови стиль, який стає об’єктом дослідження лінгвістів

16. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:

А

Б

В

досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх

користуватися мовою в повсякденному житті

добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій речень

17. Обговорення, відстоювання та пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння  суспільному розвитку – мета мовлення:

А

Б

В

Г

Розмовного стилю

Публіцистичного стилю

Художнього стилю

ОДС

18. Мовними засобами ОДС є:

А

Б

В

Г

Д

Використання суспільно-політичної, емоційно забарвленої лекссики

Використання канцелярської лексики

Широке застосування слів у переносному значенні

Гранично точний виклад

Широке вживання готових словесних формул

19. Котре словосполучення є нормативним?

А

Б

В

Г

Оскаржити вирок

Наболівше питання

Мілкі гроші

Приймати участь

20. Котре словосполучення є нормативним?

А

Б

В

Г

Мішає думати

На протязі року

 Наступного дня

Посварити пальцем

21. Котре словосполучення є нормативним?

А

Б

В

Г

Слідуючий студент

Каламутна вода

Мебельний магазин

Зазнати біду

22. Котре словосполучення є нормативним?

А

Б

В

Г

Глиняний посуд

Згідно інструкції

Жилий масив

Виручені гроші

23. Котре словосполучення є нормативним?

А

Б

В

Г

В повній мірі

Надійний спосіб

Вільна вакансія

Металелічна посуда

24. Котре словосполучення є нормативним?

А

Б

В

Г

Розділяти думки

Опритомніти

Сімейне положення

Любий смак

25. Яку мовну норму порушено у словосполученнях   студентська конференція, підїзжати до будинку, сором’язливий хлопець::

А

Б

В

Г

лексичну

граматичну

орфографічну

синтаксичну

26. Яку мовну норму порушено у словосполученнях   згідно з проханням, згідно наказу, виконувати по вказівці:

А

Б

В

Г

лексичну

граматичну

орфографічну

синтаксичну

27. В українській мові виділяють основні стилі:

А

Б

В

Г

Розмовний, публіцистичний

Науковий, розмовний

ОДС, художній

Розмовний, науковий, ОДС, художній, публіцистичний

28. Терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксичні конструкції, повні речення, логічність, точність – це мовні засоби, характерні для

А

Б

В

Г

Публіцистичного стилю

ОДС

Наукового стилю

розмовного стилю

29. Обмін інформацією, думками, враженнями, прохання, подання допомоги, виховний вплив – це мета ..

А

Б

В

Г

Публіцистичного стилю

ОДС

Наукового стилю

розмовного стилю

30. Які сфери спілкування ОДС?

А

Б

В

Г

Громадсько-політичне життя

Офіційно-ділові стосунки

Мистецтво слова

Наука, громадське життя

Практична № 25