"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Редагування управлінської документації

1. Відредагуйте текставтобіографії. Прокоментуйте зроблені виправлення.

Автобіографія

Я, Марчеико Євгеній Іванович, родився 7 квітня 1957 року в селі Мар 'янівка Васильківського райони Київської області в дружній селянській родині. Окрім мене, батьки мають ще двох дітей, дочку і сина.

В 1974 році я закінчив середню школу з гарними покажчиками і ви­рішив стати лікарем. У1974 році я спробував вступити до Київського медичного інститути, але, на жаль, спроба була невдалою. З жовтня місяця 1975 року по травень 1976 року мені довелося працювати лабо­рантом агрохімічної станції у рідному селі.

На протязі 1976-1978 років служив на дійсній військовій службі в лавах  Радянської  армії.

У1978 році есту нию навчатися у Київське медичне училище № 1. По закінченні училища в 1980 році здійснюю свою мрію - вступаю до Чер­нівецького медичного інститути, котрий закінчую в 1985 році. 1985-1986 рік — інтернатури на базі Васильківської районної лікарні. З бе­резня місяця 1986 року почив роботу в Васильківській дитячій лікарні, де успішно проробив 10 років. З 1996 року по теперішній час являюсь директором фармацевтичного підприємства "Шипшини". Захоплюю­ся музикою і різним спортом. Із захопленням граю у шахмати. Пишу непогані вірші. Надсилав вірші у газети "Вечірній Київ", "Молодь Ук­раїни ", але поки що вони ще не надрукували їх.

Батьки — Марченко Іван Сергійович і Мирченко Ганна Григорівна — перебувають на заслуженому відпочинку, тобто с пенсіонерами.

Женився у 1980 році. Жінки. Марченко Світлана. ¡960 року народ­ження, працює завідуючим аптекою №4 в м. Василькові.

Маю донечку, Марченко Аллу Євгеніївну, 1987року народження. Домашній адрес: Васильків, вул. Симиренка, б. 9.

Автограф        Є. І. Марченко

20.03.01

2.   Відредагуйте фрагменти резюме.

І.  1.Сімейний статус: холостий.

2.Сімейний стан: заміжня (без дітей).

3.Сімейний стан: незаміжній.

ІІ Мета: працювати професіональним перекладачем.

Мета: виконавчим директором спільного підприємства "Про­мінь".

Мета: робота юристконсульта в фінансовій сфері.

Мета: художник-дизайнер для роботи за комп'ютером.

Мета: робота викладачем на кафедрі реставрації витворів мистецтва.

III.Мови: англійська — вільно; німецька, французська — добре; італьянська — базові навички; російська, українська — рідні.

Особисті якості: відповідальна, організована, ініціативна, комунікабельна, ціленаправлена, пунктуальна, приємна зовніш­ність, бажання працювати.

Непогано розбираюся в комп'ютерних програмах, можу вида­лити любий вірус. Презентабельна зовнішність, доброзвичай­ність.

Додаткові відомості: диплом художника, володіння комп'юте­ром, права водія, авторські роботи з архітектури та дизайна.

Додаткові відомості: любительська професія перукаря.

В досконалості знаю ПК, люблю музику і телебачення, відпо­відально відношусь до роботи.

Маю досвід роботи з великою кількістю людей. Маю досвід роботи з іноземцями.

3.З'ясуйте, які вади викладу інформації містяться у прикладах, узятих із резюме.

  1. Маю вищу освіту. Закінчила учбовий заклад з червоним дипло­мом.
  2. Маю дві вищі освіти: закінчила Полтавську юридичну академію по спеціальності міжнародне юридичне право. А також Київ­ський національний університет ім. Т.Шевченка по спеціальності юридичне право. Обидва вищі учбові заклади закінчила з черво­ними дипломами.
  3. Маю хобі — в’язати та вишивати, полюбляю музику та читання.
  4. Додаткові дані: вільне володіння анг. та нім. мовами, добре воло­діння/знання комп’ютера.
  5. Професійний досвід:

З 1999 р. по 2001 р. працював в TOB «Пластик» головним менедже­ром.

З 1995 р. по 1999 р. ВАТ «Укрпластмаса» працював менеджером. (>. 1982 — 1992 роках навчався у середній школі №5 м. Дрогобич з золотою медаллю.

6.В 2002 році працювала в туристичній агенції "Гравіс" менедже­ром по організації персоналу.

  1. Закінчив комп'ютерні курси "Riko" в 2001 р. з навичками роботи з комп'ютерним дизайном.
  2. Виконувала такі функції: праця з клієнтами, ведення діловодства, ведення особистих справ, ділове листування, пошук та підбір персонала (розміщення вакансій в ЗМІ, проведення співбесід з кан­дидатами, адаптація нових співробітників).

4. Оберіть правильний варіант висловів, уживаних у наказі. Відповідь обгрунтуйте.

Призначити на посаду — назначити на посаду; визначити посадовий оклад — встановити посадовий оклад — установити посадовий оклад; випробний термін — випробувальний строк — випробувальний термін; оклад 500 гривень на місяць — оклад 500 гривень за місяць — оклад 500 гривень в місяць — оклад в 500 гривень за місяць; проект наказу погоджено — проект наказу узгоджено — проект наказу погоджений.

Відмінити раніше виданий наказ — скасувати раніше виданий наказ винести подяку — оголосити подяку — скласти подяку; під час відсутності заступника — за відсутності заступника; контроль за виконанням наказу положити (на кого) — контроль за виконанням наказу покласти (на кого) — контроль за виконанням нака­зу довірити (кому) — контроль за виконанням наказу доручити (кому); згідно штатного розпису — згідно зі штатним розкладом — згід­но зі штатним розписом.

5. Проаналізуйте фрагменти оголошень. Виправте речення, з'ясуйте характер помилок.

 1. Радгосп "Дзвінкове" запрошує на роботу операторів ма­шинного доїння корів і скотарів.2. Прода­ється коляска для дитини харківського виробництва. 3. Продається корова за домовленістю з телям. 4. Рибтрест починає набір для екс­педиційного лову юнаків у віці до 25 років. 5. Перелік продуктів, які дозволяється передавати хворим: молоко, сир, мило, зубний поро­шок. 6. Міняю кімнату в двокімнатній квартирі з сусідкою на четвер­тому поверсі. 8. Приймається часник від громадян першого сорту по 2 гривні, другого сорту — по 1 гривні 50 коп. 8. Згідно наказу облздороввідділу і розпорядження головного лікаря району направити в обл. наркологічний диспансер 09.03.1989 р. в 11-00 по питанню дальшого покращення якості медичного обстеження для встанов­лення факту вживання алкоголю всіх фельдшерів і лікарів пункту швидкої допомоги вільних від чергування. 9. Товариші батьки! Ді­тей у нетверезому стані забирати з дитсадка заборонено. 10. Дунаєвецький м'ясокомбінат приймає на убой і заготівлю м'яса чоловіків не молодше 25 років. 11. Срочно продається автомобіль "Запоро­жець" нової марки з великим кузовом у зв'язку з виїздом. 12. Про­дається коляска для дитини синього кольору. 13. Дитячим яслам № 4 потрібні на підміну відпусток: 1) няня-санітарка, 2) повар), 3) праля. Приймаються діти віком до 2 років. Адміністрація. 14. Новоушицькому комбінату громадського харчування на постійну ро­боту потрібні робітники по переміщенню вантажів чоловічої та жі­ночої статі. 15. Зніму квартиру на два ліца з добрим хорошим госпо­дарем на два ходи.

6. Виправте тексти оголошень. Кваліфікуйте помилки.

Об'ява

ЖЕКу-613 для постійної роботи потрібні робітники по комплек­сному прибиранню теріторії (тел. 213-11-52)

Адміністрація ЖЕК-613

 

ОГОЛОШЕННЯ

З грудня ц.р. в гімназії №236 буде відбуватися показ документаль­ного фільма "Екологія". Початок об 11.00 та 12.30. Можуть прийти на перегляд всі бажаючі.

Адміністрація.

 

Об'ява

Для всіх бажаючих студентів стаціонара відділом культурно-ма­сової роботи інституту влаштовуються наступні секції:

  1. шахмати;
  2. шейпінг;
  3. баскетбол.

В усі перераховані вище секції бажаючим студентам можна запи­сатись будь-якого дня, крім вівторка, середи і суботи, до чотирнад­цятого вересня двох тисяч другого року.

Працівники відділа культурно-масової роботи

 

Шановні батьки!

Не залишайте малечу без доглядання. Не дозволяйте їм гуляти на проїжджих частинах міських вулиць. Переконливе прохання навча­ти їх дорожній грамоті, адже це може привести до трагічних наслід­ків. Ваше відношення до правил дорожнього руху — самий кращий приклад дітям.

Транспортно-дорожня служба міста

 

ОГОЛОШЕННЯ

В нашому інституті створюється "Клуб прихильників Руської Бані' В програмі клубу щонедільне відвідування бані (субота або неділя). Запрошуються усі бажаючі та їх друзі. Контактна особа: методист по виховній роботі Максим Заїка

Практична № 20 Практична № 22