"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Синтаксичні особливості професійних текстів

Варіант 1

1. В багатьох людей все ж закрадалася думка, що глибока вipa пiдкрiплена практичними дiями i горiння, яке випромiнювала Прем’єр-міністр, мала продовжуватися, незважаючи на вci ці негаразди, якi активно розкручувалися в оточеннi президентської команди (НБ. - 2005. - 22 вересня).

2. На минулих парламентських слуханнях пролунав немислимий ще донедавна виступ, де вельмишановна президент Львiвського форуму видавцiв попросила: не треба нам пiльг, дайте нам можливість iснувати в нормальному конкурентному середовищi (ПiК. - 2003. - №5. - С.31).

3. Акцiї протесту матимуть зовсiм iншу фiлософiю - вулиця разом з опозицiєю вирiшуватимуть "питання про владу" (ПiК. - 2003. - №5. --С.13).

4. Hi, тi, хто таке роблять, - не щадять (ЛГ. - 2003. - 26 червня).

5.11 серпня у селi Сiлець iз проникаючим ножовим пораненням грудної клiтки виявлено Василя М. (ЛГ. - 2003. -13 серпня).

6. Eкономікa, культура фактично залишаються росiйськими. За формою вони буцiмто українськi, державнi, а за змiстом – якимось аморфним утворенням (ВЗ. - 2003. - 21 серпня).

7. Днями у селi Топiльниця Мостиського району Львiвської областi від блискавки загинув 18-рiчний Андрiй Бурковський: це трапилося, коли він їxaв на конi. Водночас у селi Тростянець Миколаївського району та в селi Божа Воля Яворiвського району розряд блискавки спалив дахи будiвель (ВЗ. - 2003. – 21серпня).

8. 3а кордоном працюють велика кiлькiсть наших спiввiтчизникiв (ЛГ.- 2003. - 30 грудня).

9. В парламентi бiльшiсть депутатiв вдягають маски (АГ. - 2004. – 21 сiчня).

10. Сама ж недобросовiсна бухгалтер має чималий досвiд роботи, вона пропрацювала головним бухгалтером не на одному приватному пiдприємствi мiстa Львова (СП. - 2004. - 29 сiчня).

11. Як уже iнформувала "Газета" в учорашньому числi, на дорозi бiля

села Ясенiв Золочiвського району поблизу автозаправної станції спiвробiтники ДАI зупинили автомобiль "Аудi" (ЛГ. - 2004. – 19 лютого).

12. - Про що "Подорож"? - запитала кореспондент "ВЗ" Марину Курсанову перед її вiд’їздом у Москву (ВЗ. - 2004. - 29 сiчня).

Побудуйте складні синтаксичні конструкції за схемами. Назвіть засоби зв’язку та семантико–синтаксичні відношення між предикативними частинами.

1. [ , (коли ), ], і [ ].

2. [ ] , (що), a [ ].

3. [ ] i (ніби), i [ ], [ ].

Варіант 2

1. Iз 1 сiчня у Франкiвську половина платникiв єдиного податку зникли (Л Г - 2004. - 19 лютого).

2. Дехто з потерпiлих, спiлкуючись зi слiдчими, згодом вiдзначали, що на спiдометрах легковикiв було зафiксовано лише по 300-400 додаткових метрів, якi встигли проїхати на машинi пiсля свого зникнення (ВГ 2004. - 30 сiчня).

3. У статтi, наприклад, сказано: у 1932-33 роках мiльйони українців були заморенi голодом, органiзований євреями з почуття помсти (СП. -- 2004. -19 лютого).

4. Ti, хто сподiвалися саме на такий сценарiй, дещо прорахувалися (ЛГ

- 2004. - 4 березня).

5. Зокрема, як повiдомив iнтернет -видання "Форум", 4 березня Дзержинський суд Санкт-Петербургу розглядав позовнi заяви чотирьох будiвельних компанiй, що звинувачують А.Волочкову в несплатi грошей за ремонт її квартири на Iталiйськiй вулицi Санкт-Петербурга (СП. - 2004. -- 18 березня).

6. А потiм, чого rpixa таїти, бiльшiсть мешканцiв України до шароварщини на сценi (а цим перенасиченi вci урядовi й неурядовi примiтивнi концерти) ставляться доволi скептично (АГ - 2004. – 24 березня).

7. Я з гордiстю наводила приклад мiстa Львiв, де державнi службовці були цiлком доступнi для спiлкування з громадянами (ЛГ - 2004. – 15 квiтня).

8. Тут [на Сходi й Пiвднi України] потенцiйно лiдер соцiалiстiв на голову вище свого колеги Ющенка (АГ - 2004. - 7 квiтня).

9. Решта представникiв бiльшостi не брали участi в голосуваннi (ЛГ -2004. - 22 квiтня).

10. Haтомість на поiменне виявлення нелюбовi до Вiктора Медведчука бiльшiсть депутатiв не ризикнули (ЛГ - 2004. - 22 квiтня).

11. Щоправда, у нашому випадку перемога - це лише початок. Початок довгої та копiткої роботи над проведенням 50-го ювілейного конкурсу "Євробачення-2005", яке вiдбудеться у Києвi (АГ. - 2004. -19 травня).

12. Ця установа стало епiцентром формування конфлiктiв (ДТ. -- 2005. -11 червня).

Побудуйте складні синтаксичні конструкції за схемами. Назвіть засоби зв’язку та семантико–синтаксичні відношення між предикативними частинами.

1. [ ], [ ], ( коли) .

2. [ , ( де), a [ ].

3. [ ], [ ], [ ], (бо ).

Варіант 3

1. Ми проводимо в містi Черкаси день баскетболу (АГ. - 2004. – 22 вересня).

2. Але найабсурднiше в цiй ситуацiї те, що конфiскацiю майна залишили чинним (ВВ. - 2004. -20 лютого).

3. Лише раз бачив, як водiй вигнала з трамвая циганчука (П. - 2004. -14

жовтня).

4. Хто кого дурить: ми Європу чи вона нас? Вiдповiдь журналіст "Високого Замку" шукала у Брюсселi (ВЗ. - 2004. - 19 серпня).

5. I лише англiйцi називають його [символ @] правильно - "at" , "соmmercial at". Остання назва, до речi, i є офiцiйним вiдповiдно до мiжнародної таблицi символiв (ВЗ. - 2004. - 26 серпня).

6. По-iншому й бути не могло: "простi люди", як називає нас президент, цiлком логiчно мiркують, що винуватi у "стабiльностi" й "паростках процвiтання" влада загалом (ЛГ. - 2004. - 26 серпня).

7. Його випереджав навіть лiдер прогресивних соцiалiстiв Наталiя Bітренкo (П. - 2004. - 20 серпня).

8. Чимала частина американцiв навіть не мають уявлення про те, що там вiдбувається! (СП. - 2004. - 26 серпня).

9. Багато хто готовий переглянути свої позиції й навіть політичну орiєнтацiю, однак поки що перебувають у режимi очiкування (АГ. -2004. - 15 грудня).

10. Hiхто цим народом управляти не зможе, якщо будуть проiгнорованi вipa людей у вищу справедливiсть, яка може бути сьогоднi в Українi (АГ. - 2004. - 8 грудня).

11. Коли Юрiя Дячука-Ставицького тiльки призначили виконуючим обов’язки головного тренера львiвських "Карпат", то бiльшiсть вважали, що це тимчасове призначення (СП. - 2005. - 13 сiчня).

12. Бiльшiсть членiв СДПУ(о) за кучмiвських часiв звикли працювати в умовах тотального успiху та постiйних кар’єрних здвигiв (ЛГ. - 2005. - 3 березня).

вiдповiдальностi (СП. - 2005. -10 березня).

Побудуйте складні синтаксичні конструкції за схемами. Назвіть засоби зв’язку та семантико–синтаксичні відношення між предикативними частинами.

1. [ , (який ), ], i [ ], [ ].

2. [ ], ( де), [ ].

3. [ ], (що ), [ ], i [ ].

Варіант 4

1. Учора на засiданнi Кабмiну Юлiя Тимошенко озвучила iдею про необхiднiсть побудови нафтопереробного заводу в містi Броди Львiвської областi (ЛГ. - 2005. - 28 квiтня).

2. Нинi він перебуває у виправнiй колонії посиленого режиму в містi Дрогобич, зовсiм недалеко вiд рiдного села (ЛГ. - 2005. - 5 травня).

3. "Це можуть бути пектини - речовини, якi мiстяться в желе, зокрема в червонiй i чорнiй смородинi, теренi", - каже спецiалiст, наукові розробки якої використовують судмедексперти не лише в Україні (ВЗ. - 2005. 28 квiтня).

4. З рештою? А решта почекають (АГ. - 2005. - 9 березня). 5. 6. 7.

5. Або, iнакше, значна частина громадян не визнають їх "антигероями" (Укр+. - 2005. - №4-5. - С.13).

6. Проте картельнi змови - рiч цiлком суб’єктивна i в кожнiй країні спрацьовувала по-рiзному (Укр+. - 2005. - №4-5. ).

7. Путята i Бушата - схiдний i захiдний стратегiчний партнери (Укр+. -2005. - №4-5. - С.34).

8. Пiсля невеличкого фуршету вcix запросили потанцювати у готелi на

водi - саме там святкували 11 рiчницю весiлля родина Кipкорова-Пугачової (АГ. - 2005. - 25 травня).

9. Має значно зрости кiлькiсть кypcaнтів, вiдкритися нові спецiальноcтi (ВЗ. - 2005. - 9 червня).

10. Ця установа стало епiцентром формування конфлiктiв (ДТ. -- 2005. -11 червня).

11. Дотримуються думки, що події в країні розвиваються в правильному напрямi,понад чверть (28%) населення Пiвденного та майже чверть (24%) - Схiдного peгіону. Протилежну точку зору мають близько половини опитаних у Схiдному peгіонi (49%) i трохи менше - у Пiвденному (45%) (ДТ. - 2005. - 11 червня).

12. Цiлковиту пiдтримку дiй Кабiнету міністрів висловили понад чверть опитаних (28%) (ДТ. - 2005. - 11 червня).

Побудуйте складні синтаксичні конструкції за схемами. Назвіть засоби зв’язку та семантико–синтаксичні відношення між предикативними частинами.

1. [ ] i (ніби), i [ ], [ ].

2. [ ], [ ], [ ], (бо ).

3. [ ], (щоб ), [ ], a [ ].