"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Загальнахарактеристика конфесійного та епістолярного стилів

Завдання до самостійної роботи.

І.     Дати відповіді на питання:

  1.   Яка сфера вживання та призначення конфесійного стилю?
  2.   Які основні ознаки й мовні засоби конфесійного стилю?
  3.    На які підстилі за родами й жанрами поділяємо конфесійний стиль
  4.    Який стиль ознаками й мовними засобами близький до конфесійного стилю?

II.    Навести приклади епістолярного стилю у красному письменстві.

Опорний конспект

Епістолярний стиль

Сфера вживання - приватне листування. Цей стиль може бути складницею інших стилів, наприклад красного письменства, публіцистики («Посланія» І.Вишенського, «Листи з хутора» П.Куліша,«Листи до сина» Ф.Честерфілда й ін.).

Основні ознаки- наявність певної композиції: початок, що містить шанобливе звертання; головна частина, у якій розкрито зміст листа; кінцівка, де підсумовують написане, й іноді пост скриптум (Р. S. - припис до закінченого листа після підпису).

Основні мовні засоби- поєднання складників художнього, публіцистичного й розмовного стилів.

Упродовж сторіч він, як і всі стилі, зазнавав змін. Сучасний епістолярний стиль став стислішим (телеграфним), має скорочений обсяг обов'язкових раніше вступних звертань і завершальних формулювань увічливості.

Конфесійний стиль

Сфера вживання - релігія й церква.

Призначення- обслуговувати релігійні потреби як окремої людини, так і всього суспільства. Конфесійний стиль утілюють (реалізують) в релігійних відправах, проповідях, молитвах (усна форма) й у Біблії й інших церковних книгах, молитовниках, требниках тощо (писемна форма).

Основні засоби:

Конфесійний стиль від інших відрізняє небуденна урочистість, піднесеність, риторичні звороти, наявність зазначених раніше виражальних засобів і поділ на такі підстилі: публіцистичний, науковий, художній. Повернення до загальнолюдських і давньонаціональних цінностей зобов'язує нас уважніше ставитися до конфесійного стилю як до складника загальнонаціональної культурно-духовної скарбниці та складника нашої історії.

Зразок тексту конфесійного стилю:

І побачивши натовп, Він вийшов на гору.
А як сів, підійшли Його учні до Нього.
І, відкривши уста Свої,
Він навчати їх став, промовляючи:
"Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне.
Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони.
Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть.
Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть.
Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога.
Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть.
Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне.
Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть,
і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене.
Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах!
Бо так гнали й пророків, що були перед вами..."
(Матв.: 5, 1-12)

Самостійна № 1 Самостійна № 3