"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Редагування текстів. Особливості перекладу текстів зі службовими частинами мови.

 

2. Знайти помилки неправильного вживання прийменників, пояснити причини помилок(калька, неправильне керування та ін.)

 Відповідати по бажанню – за бажанням

У відміну від тебе – на відміну

По проханню старости – на прохання старости

В доказ привести слова – на доказ привести слова

По домовленості з паралельним класом – за домовленістю з паралельним класом

По дорученні вожатого – за дорученням вожатого

По ініціативі старшокласників – з ініціативи старшокласників

По програмі – за програмою

По плану – за планом

По наказу – за наказом

Згідно наказу – згідно з наказом

Години по праці – години з праці

3.  Перекладіть словосполучення українською мовою.

Согласно с §2 нашего договора, в соответствии с избираемой  темой, отказать в должности,  подготовиться  к докладу, работать по совместительству.

4. Перекладіть і продовжіть речення.

 1. Все письма  по функциональному назначению делятся на те, что…,  и  такие, что… .
 2. В протоколе оражаются… (виступи з питань,  що розгл-ся, а також прийняті рішення).
 3. Каждый пункт приказа начинается с … (дієслова  вн наказовій формі).
 4. В отличие от других документов, формуляр письма  не имеет…
 5. По объёму информации протоколы бывают… (короткие, полные, стенографические).
 6. Приказ вступает  в силу с момента … .
 7.  По содержанию объявления делятся на … ( про майбутню подію,  про послуги).

5. З поданим  словосполученням складіть речення з ділового мовлення.

Набирати чинності, за всіма правилами, незважаючи не несприятливі обставини, після розгляду, згідно з законом.

6. Прочитайте і запам’ятайте  переклад українською мовою. З поданими словосполученнями складіть речення.

К тому идёт – до того йдеться

Между прочим  - між іншим

Свести на нет   -  звести нанівець

Иметь цель – мати на меті

  7. Перекладіть словосполучення українсьою мовою. Зіставте їх написання  в обох мовах.

       Переслать по почте; установить деловые контакты по вопросам производства; реализовать по  безналичному расчёту; получить по подписке; сообщить по телефону; оказывать услуги по покупке; подготовить документы  по привлечению иностранных инвестиций; заказы просим высылать по адресу; осуществлять мероприятия по регистрации; высылать пакеты документов по малым предприятиям, акционерным обществам, по обществам с ограниченной ответственностью.

8. Прочитайте текст. Перекладіть російською мовою. Порівняйте використання прийменників в обох мовах.

Про  деякі правила  ділового  спілкування

По-перше, запам’ятайте, що  ніде в світі не прийнято  писати довгих ділових листів. Економте свій і чужий час, пишіть суттєво, намагайтеся  в одному листі за можливістю не торкатися різноманітних аскпектів ваших пропозицій, заперечень і пропозицій. Службові листи, як правило, пишуться за встановленою формою.

  9. Перепишіть речення. Виправте помилки.

 1. По слідуючому питанню виступить голова комісії.
 2. Підвести  підсумки о присвоєнні вченої ступені поручили голові ВАК.
 3. Він діяв згідно розпорядження.
 4. Завдяки хворобі він відстав від інших.
 5. Консультації по філософії відбуваються по вівторках і п’ятницях.

10.  Перекладіть словосполучення української мовою.

По прибытию на место; установить деловые контакты по вопросам производства; реализовать по  безналичному расчёту, работать по программе; получить по  подписке; сообщить по телефону, старший по возрасту, работать по принципам рыночной экономики, работать по совместительству; совершить по ошибке; по Вашему усмотрению; по заказу; по недоразумению; по обоюдному согласию, по поручению; по причине этого; под председательством.

11. Перекладіть речення українською мовою.

 1. По первому вопросу повестки дня выступил председательсвующий на собрании академик.
 2. Товары, принятые от иностранных  граждан, продаются по ценам ниже рыночных.
 3. При подготовке к экзамену преподаватель советовал пользоваться конспектом  по математике.
 4. Остановка транспорта по требованию отменена.
 5. Пособие с приложением вы можете получить по почте наложенным платежом, если отправите заявку по адресу.
 6. Комиссией внесены предложения по понижению уровня цен.

 12. Побудуйте правильно словосполучення. Поясніть  ваш вибір.

 1. Літак було знято з виробництва (у зв’язку, з , з-за, за, завдяки, в силу  —  його конструктивні недоліки).
 2. Відмовити (по причині,  у зв’язку з, з-за, через  — відсутність належних приміщень).
 3. Вирішити питання (з, про, через  —  постачання дизпалива).
 4. Подати заяву  (про, на, по  —   звільнення).
 5. Рішення прийнято (відповідно до, відповідно з, у відповідності до, згідно з  —    наказ).
 6. Робота виконана (з, по, відповідно до —  інструкція). 

13. Відредагуйте, де потрібно, словосполучення з прийменником по: комісія по перегляду програм, по закінченні університету, по цій причині, сумувати по матері, номер по порядку (№ п/п), вивчити по конспекту, заняття по розкладу, пішов по справах, розкидати речі по хаті, учитися по спеціальності, ходити по крамницях, тренер по шахах, ударити по м’ячу, комітет по пресі, ходити по гриби, робота по дослідженню, впускають по двоє студентів, по закінченні програми, по бажанню, по вказівці, називати по прізвищу, по сімейним обставинам, працювати по інших пропозиціях, центр по техзабезпеченню, відпустка по догляду за дитиною, концерт по замовленню, рекомендації по застосуванню, відділ по боротьбі з організованою злочинністю, поїздка по роботі, з липня по вересень, працювати по контракту, довідка по телефону, торт по замовленню, подорож по морю, секція по баскетболу, по наказу міністра.

14. Виправте помилки, допущені у вживанні прийменникових конструкцій.

Згідно поданої заяви. Відповідно з інструкцією. Не дивлячись на зміну у регламенті. Комісія по складанню проекту постанови. У відповідності з наказом. По закінченню зборів. Заходи по дотриманню чинного законодавст­ва. Згідно до запропонованого списку. У залежності від виду документа. По формі документи бувають стандартні й індивідуальні. Тексти документів складаються по затвердженій формі. Менеджер по збуту товарів. Сертифікат по будівництву і спорудженню будівель. Ділові пропозиції по міжнародному бізнесу для серйозних людей. Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Львівгаз” встановлює побутові лічиль­ники газу. Новий торговий центр по вул. Городоцькій, 17. Про місце і час зустрічі учасників дізнаєшся з газети “Львівські оголошення” і пові­домлень по радіо. Понад 20 моделей телефонів по ціні 1 гривня. За довідками звер­татись по телефону. Імміграція в США по програмі “Зелена карта”. “Японська Каблучка” для схуднення останніми роками була популярна по всьому світі.

3. Замінити, де це потрібно,  неправильно вжиті прийменники у поданому тексті граматично правильним варіантом. Для довідки використовуйте таблиці “Вибір прийменника у діловому мовленні” та “Вживання прийменників з непрямими відмінками”

         Коли дитя йде до школи, критерієм істини для нього в багатьох випадках стає слово вчителя. І не лише бездоганне знання свого предмета. не лише педагогічна майстерність, досконалість педагогічних методів, а й словесно-естетичний рівень поданих знань формує юну особистість.

         Тому дуже прикро, коли цей рівень недосконалий, коли вчитель байдужий до свого мовлення і до мовлення учнів. З цього починаються дивні помилки дикторів, редакторів, авторів посібників, творчих і керівних працівників, інженерів, молодих матерів... У наш час говорять не лише про мовний етикет, а й про мовний стиль учителя.

           У школі готується майбутній громадянин-творець матеріальних і культурних цінностей, людина активної позиції, грамотна, логічна, точна мова, уміння вибрати темп, тон мовлення, інтонацію бесіди, здатність не лише словом, а його змістом, естетикою вплинути на слухача повинні бути внутрішньою потребою нашого сучасника. Така потреба сформується, якщо протягом десяти шкільних років перед нашими очима буде один з найавторитетніших прикладів культури мовлення.   

- Чому учитель повинен ретельно стежити за своїм мовленням, чому його мовлення повинен бути бездоганним, відповідати діючим мовним нормам?

4. Елементи рольової гри (знайдіть неправильне використання прийменникових конструкцій в усному мовленні учасників запропонованого діалогу).

5. Взаємодія “Студент-компютер”. Перекласти прийменникові конструкції, користуючись таблицею “Прийменник ПО в діловому мовленні”

         Зверніть увагу на пам’ятку „Поширені помилки...”. Як бачимо, що більшість помилок виникає при так званому вільному перекладі прийменникових словосполучень з російської мови на українську.

         Що знати з мови, щоб не було так званого вільного перекладу, ми намагаємося з’ясувати на сьогоднішньому практичному занятті.

         Але майже кожен знає ще один варіант перекладу – комп’ютерний переклад.

         Про переваги та вади комп’ютерного перекладу розповість студент, який мав індивідуальне завдання. Виступ студента.

         А тепер порівняємо переклад конструкцій з прийменником ПО, здійснений комп’ютером та визначним мовознавцем Святославом Караванським. Група теж працює над перекладом, користуючись таблицею „Прийменник ПО у діловому мовлені”.

         Отже, як бачимо, без знання стилістичних норм української мови наше мовлення буде кострубатим і неестетичним.

         Пам’ятайте, що „…людські мови – як і все у природі – мають свої характерні риси, своє неповторне лице, свій образ. Має такий образ і українська мова. Який він, цей образ? Українська мова сьогодні – це арена боротьби між уявою і штампом, між пошуком і змореністю, між летом і повзанням”

         До вашої уваги пропонується „Словничок-рятівничок від закання” для тих, хто хоче уникнути карикатурного закання, складений тим же визначним мовознавцем Святославом Караванським. Цей словничок ми подаруємо нашим гостям.

         І будемо пам’ятати, що ми завжди, і в повсякденному житті, і у майбутній роботі, повинні шукати українське слово і боротися за національне Я. До вашої уваги  - книга Святослава Караванського „Пошук українського слова, або боротьба за національне Я”, яка допоможе знайти правильну відповідь при виборі прийменника. До вашої уваги – виставка літератури, яка є у нашій бібліотеці і стане у пригоді у майбутньому навчанні, роботі, повсякденному житті. (Б. Антоненко-Давидович, Пономарів, Словник ділового мовлення та інші). Виступ студентки з повідомленням про літературу, якою необхідно користуватися при виборі прийменника у діловому мовленні.

6. Робота в парах методом “Мікрофон”. Підготувати запитання для радіожурналу “Слово” та відповісти на них.

Радіожурнал “Слово”   - це ефективна форма поширення мовознавчих знань і найдосконаліший спосіб підвищення мовної культури.

- “Ви слухаєте радіожурнал “Слово”, - щонеділі о 10 годині 10 хвилин по 1 програмі українського радіо звучать ці слова, після яких ведучі Світлана Горлова і Віталій Розстальний розпочинають неквапливу розмову, що стосується цікавої проблеми української мови. Передача адресується не тільки професійним словесникам, а й усім,  хто розмовляє і пише українською. Журнал пропагує книги А. Погребного “Як би ми вчились так, як треба”, а також книгу Св. Караванського, яка є на виставці літератури і про яку сьогодні ми вже говорили. Радіожурнал пропонує збагачувати мову своїм, а не чужим, обережно вживати іншомовні слова. На відміну від малоосвічених людей і навіть деяких високих посадовців, які вважають, що вживання іншомовних слів ніби вивищує їх серед інших, ми не повинні так думати, а шукати своє власне національне “Я”.

мови, учасники конкурсу ім. Петра Яцика, призери олімпіад з укр.. мови, які дадуть відповіді на актуальні запитання, пов’язані з використанням прийменникових конструкцій. Запитуйте-відповідаємо.

Перекладіть українською мовою, підкресліть прийменники, порівняйте вживання прийменників в обох мовах. Визначте, які прийменники вживаються в різних відмінках.

В пяти километрах. Путь к цели. Отправиться по адресу. В шесть часов. Плакать об утрате. Для письменной работы. Соскучился по брату. Из-за недостатка времени. Спектакль на три действия. Пьеса по роману. По сообщению газеты. Пойти за водой. Смеяться над собой.

З наведеними словами і сполуками слів складіть окремі речення. Поясніть різницю у правописі.

У трьох - утрьох, в голос - вголос, на швидку - на швидку.

Перепишіть, поставте розділові знаки, зніміть риску, поясніть правопис.

1. Як/би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти! (Леся Укр.). 2. Як/би ви вчились так/як треба то/й мудрість би була своя (ІІІевч.). 3. Юрба нас невеличка за/те ж бо гомінка! (Рил.). 4. Я вдячна тобі за/те що ти живеш (Іван.). 5. Що/б жить ні в кого права не питаюсь (Тич.).

Усуньте допущені помилки, поясніть правку.

1. Ці і інші деякі запитання часу висвітлюються над сторінками роману. 2. Інженер спізнився, поскільки час засідання змінили. 3. Із-за хвороби учень пропустив 10 днів занять. 4. Син пішов за водою аж до лісового джерела. 5. По знайомим вулицям рідного міста він проїжджав не поспішаючи. 6. Наш клас успішно склав атестацію по математиці.

Зніміть риску, напишіть, поясніть правопис.
Ні/скільки; ані/звідки; не/аби/який; не/добачати; не/весело, а сумно; 
не/далеко; вправа не/виконана; не/написати; не/хтувати; не/навидячи; не/впевнений у собі; ані/на/мить; де/ж/таки; скажи/бо; все/таки; принеси/но; як/от; хтозна/чий; казна/в/кого; пришила/б; нехай/зробить; у/цьому/ж; не/наче/б/то; не/мов; приніс/би; дай/но; коли/таки.

Пригадайте правила правопису частки не з різними частинами мови. Запишіть речення, розкривши дужки. Поясніть правпис.

1. (Не)відомо, чим(би) закінчилась (не)рівна оця боротьба. 2. Бій тривав (не)довго, (не)більше півгодини, але був жорстокий і кри­вавий. 3. І рішилася вона на крок (не)чуваний, (не)бачений (ні) в її селі (ні)коли, (ні)в усім її народі. 4. Він (не)навидів їх (не)впинно, гостро й злісно. 5. Німці (не)витримали й подалися в (не)стямі назад (Довж.). 6. На розсаднику (ані)душі, навіть слідів людських (не)має -(не)торкана земля. 7. Мене вже (не)раз питали, чому (не)назад іду, (не)від фронту, а слідом (Тют.).

Складіть із вигуком ой  п'ять речень, у яких би цей вигук уживався для вираження здивування, радості, бажаності чогось, переляку, сумніву у здійсненні чогось.

Відповідно до змісту речення виберіть прийменник. Поясніть свій вибір.

1. Павло вийняв (з, із) кишені лист (і, й) поклав (вглиб, насереди-ну, усередину) книжки (Гол.). 2. Дівчина морщиться (від, внаслідок, у результаті, у силу) болю (Тют.). 3. (Крім, опріч, окрім) вогневої Брян­ського, тут розмістився командний пункт батальйону з усім своїм шта­том (Гонч.). 4. (У, в) глибокій долині, (між, серед, посеред, поміж) ма­льовничих горбів, стоїть невелика хата, (біля, коло, навколо, навкруг) якої ростуть три могутні дуби (Шев.). 5. (Коло, до, близько) двадцяти років треба чекати, щоб виросло могутнє дерево. 6. Чіпка (наперекір, всупереч) світові й людям якийсь веселий, радий (Мирн.).

 

Практична № 15 Практична № 17