"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Переклад і редагування текстів ОДС

Вправа 1

З'ясуйте,   яке   значення   у   дієприкметників   (прикметників,   іменників)   .

а) назва суб'єкта дії, б) призначення бути суб'єктом дії, в) здатність бути суб'єктом перехідної або неперехідної дії. Перекладіть російською мовою дієприкметником або прикметником на - щий.

Зразок виконання: Утопальник (назва суб'єкта дії) —утопающий; екранувальна сітка (призначення бути суб 'єктом дії) - экранирующая сетка

Утопальник, читацтво, енерговикористовувальний агрегат, енергоощадна технологія, спадна послідовність, теперішні ціни, зафіксовані права, складник, супровідник, електрорушійна сила, екранувальна сітка, жеврійний розряд (самостійний розряд, що супроводжується світінням газу), тістоформувальна машина, збурювальна сила, висхідне програмування (за якого спочатку проектують та налагоджують програми для виконання простих операцій, а потім розроблені модулі об'єднують в єдину програму), вологоутримувальна здатність плодів, працівник, питущий, зволожувальний крем, посвідковий підпис, солетвірний оксид (здатний утворювати солі), провідна галузь промисловості, відпочивальник, утеплювальна прокладка, зрівноважувальний пристрій, оточення, стабілізувальна властивість (здатність утримувати частинки дисперсної фази, нерозчинної в цьому середовищі, в завислому стані, що перешкоджає коагуляції і седиментації), заряджальник, заведений порядок, кінцевий.

Вправа 2

Перекладіть українською мовою дієприкметники і прикметники на - щий залежно від їх значення (здатність або призначення бути суб'єктом дії).

Зразок виконання: 1. Высыхающее растительное масло (здатність бути суб'єктом дії) — висихна олія. 7. Охлаждающее устройство (призначення бути суб'єктом дії) — охолоджувальний пристрій .

 1. Высыхающее растительное масло.
 2. Громкоговорящая   связь   (зв'язок,   за  якого   інформацію   відтворюють  за допомогою гучномовця або акустичної системи).
 3. Движущая сила.
 4. Действующее значение.
 5. Долгоживущий свободный радикал.
 6. Жиросодержащая вода.
 7. Охлаждающее устройство.
 8. Отравляющее вещество.
 9. Затухающие колебания.
 10. Излучающая частица.
 11. Отбеливающее средство.
 12. Крахмалосодержащее сырье.
 13. Обслуживающий персонал.
 14. Лесообразующая порода.
 15. Магнитодвижущая сила.

Вправа 3

Відредагуйте речення. Запишіть їх у виправленому вигляді.

1.Бажаючі вийти на слідуючій зупинці, воврем’я попереджайте водія!

2.Хто цікавиться захоплюючими екскуріями по вулицям Києва, підійдіть до екскурсовода на привокзальній площі.

3.Підготовкою закінчивших школу до вступу у вузи займається знаючий преподаватель математики.

4.Приєднуюся до думки усіх переді мною виступаючих.

5.Переживаючий за престиж фірми працівник має усе виконувати якісно.

Вправа 4

Відредагуйте висловлювання. Відредаговані речення запишіть.

1.Недільної днини аллеями парку прогулюються кияни.

2.Сидячі на лавках люди спілкуються між собою або читають газети.

3.На молодь, люблячу розваги, чекають кінотеатри та концертні майданчики.

4.Підвечір парк сповнюється поспішаючими додому людьми.

Вправа  5

Перекладіть дієприкметники на -щийся українською мовою. Поясніть вибір варіанта перекладу, проаналізувавши значення дієприкметника.

Зразок виконання: Быстровращающееся колесо - здатне швидко обертатися — (зн - здатність виконувати неперехідну дію) - швидкообертове колесо; вспенивающиися клей — який спінюється після нанесення і здатний, тужавіючи, заповнювати проміжки та щілини - ( зн) - пінистий... ;

 1. Быстровращающееся колесо   —...;
 2. быстродвижущаясядислокация -...;.
 3. быстрооткрывающийся ящик -...;
 4. быстроразводящийся мост -...;
 5. быстроразрушающаяся упаковка -... ;
 6. скручивающаяся пружина -... ;
 7. вспенивающиися клей   -...;
 8. встречающиеся ошибки - ... ;
 9. договаривающиеся сторони - ... ;
 10. замыкающий контакт- ... ;
 11. знакочередующийся ряд - ... ;
 12. колеблющаяся величина -...;
 13. лицо, пользующееся льготами -... ;
 14. медленно схватывающийся раствор -...;
 15. меняющийся элемент  - ...  ;
 16. неразрушающееся звено -   ... ;
 17. пенящееся —яке перебуває під надлишковим тиском і здатне виділяти діоксид вуглецю — ... ;
 18. перемежающийся отказ —самоусувна відмова одного й того ж характеру, що виникає багаторазово -...;
 19. повторяющаяся ошибш—яка  повторюється постійно під час подальших спроб читання даних — ... ;
 20. повторяющаяся мощность — здатна повторюватися за умов навантаження поодинокими імпульсами - ... ;
 21. продолжающееся издание - яке продовжується - ... ;
 22. светящаяся краска — здатна світитися —...',
 23. скоропортящиеся продукты - здатні швидко псуватися - ... ;
 24. самоуправляющаяся  община - яка самостійно  вирішує питання власного упорядкування;
 25. скрещивающиеся оси – які перехрещені - …  

Слова для довідок: швидкообертове; швидкорухома; швидковідкривний; швидкорозвідний; швидкоруйновне; скрутна; пінистий; помилки, що трапляються ; договірні; замикний; знакопереміжний; коливна; особа, що має пільги; повільно тужавний розчин; мінливий; незруйновна; пінисте; переміжна; повторювана; повторна; продовжуване; світна; швидкопсувні; самоврядна; схрещені.

Вправа 6

З'ясуйте значення слів, перекладіть українською мовою.

Адресуемая точка — яку можна адресувати — ...;

анализируемый факт — який аналізують — ...;

брызгонепроницаемая дверь - ...;

быстрорастворимый сахар - ...;

варьируемый параметр электронной цепи - ... ;

взымаемая плата -…;

вменяемое лицо -  …;

возобновляемый источник знергии - ...;

восстанавливаемая система - ...;

деформируемый сплав- ...;

излечимая болезнь - …;

излечимая рана - ...;

измеряемая величина - ...;

исправимый брак- …;

используемое оборудование - ....

Вправа 7

Перекладіть з української мови російськими формами на - имый, - емый, з'ясувавши значення слів.

      Конвертовна валюта - …;

     усувний дефект - …;

      носій інформації зі здатністю стирання -…;

      статистично регульовний процес -...;

      порівнянні поняття - ...;

      змивний покрив - …;

      зварювані частини заготівки - ...;                                                                          

      регульовний трансформатор - …;

      реєстроване поштове відправлення - ...;

       розчинна речовина - ...;

       розглядане (розглядуване) питання - ...;

      споживний об'єм повітря -…;

       передбачуваний результат - ...;

       гранично допустимий скид речовин у водний об'єкт- ...;

       застосовний код- ...;

       перевірювана організація - …

Вправа 7

Перекладіть з української мови російськими формами на - имый, - емый, з'ясувавши значення слів.

1 .Конвертовна валюта - …;

2. усувний дефект - …;

3.    носій інформації зі здатністю стирання -…;

4.    статистично регульовний процес -...;

5.    порівнянні поняття - ...;

6.    змивний покрив - …;

7.    зварювані частини заготівки - ...;                                                                          

8.    регульовний трансформатор - …;

9.    реєстроване поштове відправлення - ...;

10.  розчинна речовина - ...;

11.  розглядане (розглядуване) питання - ...;

12.  споживний об'єм повітря -…;

13.  передбачуваний результат - ...;

14.  гранично допустимий скид речовин у водний об'єкт- ...;

15.  застосовний код- ...;

16. перевірювана організація - … .

Практична № 14 Практична № 16