"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

    Лекції Практичні Самостійні роботи Семінари Питання до екзамену Зміст

Дієслово. Використання особових форм дієслова в ОДС

 

Треба використовувати тільки книжні дієслова та їх форми: дезінформувати, домінувати, регламентувати, формулюючи.

                 неправильно                                       правильно

            важити                                                зважувати

            балакати                                              говорити

            слабувати                                             хворіти

            договорюватися                                   домовлятися

            відчитуватися                                     звітувати

            тикати                                                 говорити “ти”

            сидя                                                        сидячи

            шоферувати                                         працювати шофером

Не вживати розмовних (калькованих) та дієслівних форм теперішнього часу

                     неправильно                                             правильно

                          носе                                                             носить

                         робе                                                             робить

Уникати умовного способу:

 неправильно                                        правильно

Підприємства змогли б                        Підприємства виконають

виконати замовлення, якби...               (зможуть виконати) замовлення, якщо...

Уживаючи ті чи інші форми наказового способу, слід ураховувати    конкретну ситуацію, умови спілкування та норми мовного етикету.

В актах, наказах, розпорядженнях, службових листах, інструкціях, дорученнях та под. Уживають неозначену форму дієслова (інфінітив).

Але слід пам’ятати, що нормативною є форма на –ти, а не на  -ть:

                 неправильно                                        правильно

            говорить                                                говорити

            запроваджувать                                   запроваджувати

У документах більшість дієслів має форму 3-ї особи однини, але неприпустиме використання коротких форм:

                 неправильно                                        правильно

                   допомага                                               допомагає

                   оббіга                                                     оббігає

Форми 2-ї особи однини, 1-ї та 2-ї особи множини дозволяють уникати форми давайте в наказовому способі. Обійтися без неї можна й за допомогою додаткових слів:

                      неправильно                                      правильно

                      давайте проголосуємо                       проголосуймо

                      давайте почнемо                                є пропозиція почати

                                                                 або пропоную почати

Ділове давайте вживається лише у своєму прямому значенні, коли ця форма заохотити поєднується з іменником, що означає певні предмети: Давайте ваші посвідчення. Розрахунки і креслення давайте мені.

Хоча й у цих випадках інтонаційно та за допомогою невербальних засобів (жесту) можна спонукати до дії: Ваші посвідчення, будь ласка. Прошу розрахунки і креслення.

Надавати перевагу активним конструкціям над пасивними або ж використовувати безособову конструкцію з дієслівними формами на –но, -то. У таких текстах ідеться про наслідки якихось заходів чи подій у момент мовлення:

                    неправильно                                             правильно

           Завдання було достроково                        Наша група достроково

           виконане нашою групою.                            виконала завдання.

           Випробування проводяться                       Випробування проводять

           у запланованому режимі.                          (проведено) у запланованому

                                                                                 режимі.

Уживати теперішній час на позначення майбутнього, якщо акцентується обов’язковість чогось: Мітинг розпочнеться завтра об 11.00.

Уникати вживання форм давноминулого часу:

                    неправильно                                         правильно

            інформація надходила була                  інформація надходила

            я виконав був                                          я виконав

Не порушувати норми вживання форм залежного слова:

                    неправильно                                          правильно

            свідчити факти                                     свідчити про факти

           відзначати про успіхи                           відзначати успіхи

Надавати перевагу складеним формам дієслів    недоконаного виду в майбутньому часі:

                     неправильно                                          правильно

            завтра відпочиватимемо                      завтра будемо відпочивати

            перераховуватимемо                             будемо перераховувати

Існує дві рівнозначні форми написання дієслів із числівниками:

        а) Шість бригад не виконало (не виконали) план. Але за непрямого порядку             слів лише – Не виконало план шість бригад;

        б) Двоє студентів пішло до їдальні (сумісна дія – пішли разом); Двоє студентів пішли до їдальні  (роз’єднана дія – кожен пішов окремо).

Із кількісними словами ряд, низка, більшість, меншість, багато, мало, кількість дієслова вживаються в однині: ряд підприємств надіслав, більшість працівників з’явилося.

Якщо субстантивне слово виражено числівниками: сто, тисяча, мільйон, мільярд і под., то дієслово слід уживати в однині: сто гривень витрачено, тисячу тонн завезено.

За наявності слів разом, спільно дієслово (присудок) ставиться в однині: Адміністрація заводу спільно із профкомом розглянула... Але ставиться у множині, коли однорідні підмети вжиті через кому, або через сполучник і, й (та у значенні і).

Дієслово вибачаюсь (-ся) має у своєму складі колишній займенник ся, що був формою від себе – я, порівняйте:

Збираюся (я збираю себе). Отже:

         неправильно                                          правильно

         я вибачаюсь (-ся)                                    вибачте мені;                                                   

          Слід уникати лінгвістично необгрунтованого вживання -ся, -сь:

         неправильно                                          правильно

         Робота аналізується                             Роботу аналізують за 

         за такими вимогами.                             такими вимогами.

Лекція № 19 Лекція № 21