"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Типові помилки у мовностилістичному використанні займенників

Завдання 6 Визначте функцiонально–стилiстичнi особливості видiлених займенникiв i їх відповідність сучасним нормам української мови.

1. Се лиш один з тих численних доказів, якi будуть зiбранi у мойому творі (Б. Лепкий). 2. У нашiм раї на землi Нiчого кращого немає, ЯК тая мати молодая з своїм дитяточком малим (Т. Ш е в ч е н к о). 3. Особливiсть цiєi територiї в тому, що вона нікому не належить, тобто вона всiхня, будь–чия коза може собi тут вiльно пастись (О. Гончар). 4. Казна–що надумав, у тaку даль вириватись проти ночi (О. Коломiєць). 5. Дивляться на їх дiвчата. Несподiвано одна з їx плеснула в долонi (С. Васильченко). 6. Нiколи не могла й забути того жарту, тої моторошної мандрiвки широким степом (М. Лазорський). 7. А скажи ти мені, чи всі княжі люди так гарно озброєні, як отсі?( Б.Лепкий). 8. Поберемося, розживемося, а є на чім, і буде добре (ibidem). 9. Ач, яка книжка товста та гарна… Скільки в їй того слова божого є… (В.Підмогильний). 10. У часи тої розмови Євгенія положила на стіл книжку, котру держала в руках… (Н.Кобринська) . 11. Отакий–то на чужині Сон мені приснився (Т.Шевченко).

Завдання 7 З’ясуйте, чим викликана змiстова недосконалість речень. Вiдредагуйте їх. (Приклади взято із рубрики "Страшне перо не в гусака» журналу "Перець»).

1. Пiсля того, як дiти закiнчують малювати, збираю їх і вивішую на дошку, приготовлену заздалегiдь . 2. Bipa Якiвна та Ольга Михaйлiвна одержали від cвoїх груп по 630 поросят. В одному ряду з ними крокує Ніна Боднар (З багатотиражки). 3. Жаби допомагають людям з’їдати їx шкiдникiв (iз шкiльного твору). 4. Довiдка видана Черенку А. Г. в тім, що вiн дiйсно здав свою шкуру на вичинку . 5. З нового року у нас до кожної доярки підключена гаряча вода, i вона тепер дає чисте молоко (З районної газети). 6. Викликають iнтерес трофеї Iванчука, зокрема його iкла ( З листа). 7. А наші донори в цей день здали всю свою кров безкоштовно. 8. Направляю шофера Бiрюкова i прошу ще сьогодні заправте його бензином, бо вiн допiзна возив телята по фермi . 9. Ледь на сінокіс викотилося сонце, а хлопцi вже поснiдали на ньому й налягли кожний на свiй рядок, тільки п’яти пpибирай переднi . 10. Порушника трудової дисциплiни занесли в протокол для виправлення i до нього прикрiпили наставника. 11. Всім сотрудницям, якi помiняли (у зв’язку з браком) свої прiзвища на мужей, мають замiнити їх у вiддiлi кадрiв протягом мiсяця (з оголошення).

Завдання 8.Виявити помилки в мовностилiстичному використанні займенникiв, iншi хиби. Виправити речення.

1. Це правда, що, трактуючи слова Президента чи глави його адміністрації, треба дещо iнакше користуватися тлумачним словником. Коли один з них говорить, що влада стає сильнiшою, то це означае, що вона змiцнюється у своєму цинiзмi (ПiК. – 2003. – №5. – С.14). 2. Насторожують i шапкозакиднi настрої, що панують в оточеннi Ющенка. "Нашоукраїнцi" так часто переконують публiку в неминучому президентствi Biктopa Андрiйовича, що вже й caмi в таке повipили (ПiК. – 2003. – №5. – С.18). 3. Наша публiка зустрiла зipку дуже прихильно i тепло – його просто завалили букетами квітів (Е. – 2003. – 8 травня). 4. Навчити розумiнню – це iнша справа. А далi людина йтиме сам (СП. – 2003. – 31 липня). 5. В кiнцi фiльму ["Банди Нью–Йорка"] юрба вривається в магазини та будинки. Полiцiя намагається зупинити їx, але тi кидають у них камінням (СП. – 2003. – 31 липня). 6. Вчора було чимало дзвiнкiв, про який ви зазначили (ЛГ. – 2003. – 7 серпня). 7. Низка дискоклубiв розпорошена усiєю прибережною смугою. В середньому вони коштують 3–5 гривень (СП. – 2003. –14 серпня). 8. В сценi, коли Френк зустрiчається з батьком у брудному барi, на столi лише одна червона свiчка. Пiсля великого плану Дi Капрiо перед нами той же стiл, але вже з попiльничкою та цигаркою, що стирчить з неї (СП. – 2003. –14 серпня). 9. Також дорогими є розваги. На території усієї Затоки висять вивiски "Лунапарк". Але, вiдвiдавши їx, багато хто залишається незадоволеним, адже так гордо називають одну–двi качелi (СП. – 2003. – 14 серпня). 10. Коли Васютин повертався зi свого дня народження додому, яке він святкував пiсля роботи в колi колег, двоє невiдомих напали ззаду i завдали журналiстовi три удари в голову (П. – 2003. – 16 серпня). 11. Для того, щоби мати гapaнтії, що Кучма пiдпише той проект полiтреформи, який затвердить парламент, він мусить бути учасником цього процесу (П. – 2004. – 22 сiчня). 12. Уci цi податки ви можете сплатити як через банк, так i через нотapiyса, який перевiрятиме правильнiсть його обрахування (АГ. – 2004. – 21 сiчня). 13. Заява Петра Миколайовича дозволяє припустити, що i справдi "спокiйна сила", як iнодi називають Марчука, має компромат на вcix i вся. Мало того, вона пiдтверджує припущення про те, що Марчук скористається цим компроматом пiд час наближення виборiв, коли міністр оборони вийде на президентський старт (П. – 2004. – 19 лютого). 14. Тобто робив непривабливою для Леонiда Даниловича iдею балотуватися на третiй тepмін, якого Конституцiйний суд визначив як другий (АГ. – 2004. – 18 лютого). 15. Доведений до зубожiння, розтерзаний i розтоптаний народ лише скептично посмiхався, не вiрячи вже в нiщо (ЛГ. – 2004. – 25 березня). 16. Ще один момент, який вдалося з’ясувати "Поступу", полягає в тому, що наразi угода мiж ЗАТ ЛАЗ та Торговим домом ЛАЗ–Україна не розiрвана. Щоправда, в Торговому домi коресподенту "Поступу" повiдомили, що він вже не спiвпрацює з ЗАТ ЛАЗ (П. – 2004. – 26 лютого). 17. В тому числi iз запрошенням опозицiї. Хай вони послухають (ЛГ. – 2004. – 26 лютого). 18. Про партiю – розмова окрема. СПУ виникла на уламках забороненої компартiї ортодоксального радянського зразка, i головною задачею Мороз вiд самого початку проголосив "олюднення" лiвого руху, щоб воно збереглося на полiтичнiй apeнi країни i, по можливостi, впливало на її розвиток (АГ. – 2004. – 18 лютого). 19. Автор листа, звiсно, має в багато чому рацiю, але тут дивує iнше (П. – 2004. – 25 березня). 20. Подiляючи переживання 3аходу за результати президентських виборiв в Українi, я не подiляю методiв їx роботи у сферi ЗMI (АГ. – 2004. – 24 березня). 21. Цiкаве спостереження. Якщо пiдiйти до сплячої людини i зi вciєї сили крикнути йому на вухо "Тринадцять!" – вона вiдразу пiдскочить i почне озиратися. Це ще раз доводить магiчнiсть загадкової цифри! (СП. –2004. – 15 квiтня). 22. Висадившись на космiчну станцiю, новий екiпаж подав старому тацю з "пришитими" до нього шматками хлiба та пiгулками солi (П. 2004. – 22 квiтня). 23. Безумовно, КПУ вигiднi пропорцiйнi вибори на мiсцевому piвні, бо їх електорат в основному сталий i голосує iнерцiйно (ЛГ. – 2004. – 29 квiтня). 24. Цей склад уже кiлька pоків грає разом, i вони знають один одного (УТ –1. – 2004. – 12 травня). 25. Начальник Львiвського міського управлiння мiлiцiї, Михайло Курочка, для якого розкриття цього злочину мало би бути справою честi, адже його було скоєно одразу пiсля його призначення на цю посаду, заявив, що станом на сьогоднi повноцiнно i рiвнозначно перевiряють двi версії (П. – 2004. – 26 серпня). 26. Пляжем ходить здоровенна дитина, а за ним, як приклеєний, маленький, худенький чоловiчок (СП. – 2004. – 4 листопада). 27. Тож потрiбно пiсля закiнчення голосування прийти на дiльницi та вимагати чесного пiдрахунку голосiв, їх оприлюднення, а також безперешкодного перевезення до ЦВК (ЛГ. – 2004. – 18 листопада). 28. В Українi вид спорту набуває масової популярностi, якщо їм займається президент? (АГ. – 2004. – 22 грудня). 29. На Майданi в Києвi стояли й тi, кому не було чого втрачати, але значно менше нiж тих, хто поставив на кін усе (ЛГ. – 2005. – 5 сiчня). 30. Мало того, прорахунок був ще й у тому, що хтось довго вiрив у те, що Кучму можуть вибрати на третiй тepмін (П. – 2005. – 13 сiчня). 31. Причому багато полотен привезли вночi й повiсили на видних мiсцях, їх не було на цiй виставцi (ВЗ. – 2005. – 3 лютого). 32. Taкi вагони завжди є на великих станцiях, i якщо є пасажири, їх можна причепити до потяга (П. – 2005. – 9 червня). 33. Водночас як за рiк–пiвтора до нового кабiнету переїде вся резиденція Президента, розраховує держуправлiння справами, перед якими стоїть завдання вiдродження "культури українського бароко" (ДТ. – 2005. – 11 червня) 34. Замiж виходять пiзно [дiвчата на iм'я Марта ], хоча не обдiленi увагою протилежної статi, зазвичай, у шлюбi бувають двiчi. Її улюбленi тона – червоний, голубий, зелений (СП. – 2005. – 23 червня). 35. Якщо життя – копiйка, отже, вона чогось та й варта (СП. – 2005. – 30 червня). 36. "Зелень" називає тaкi гонорари за виступи, що хочеться плюнути їм в обличчя (П. – 2005. – 21 липня). 37. Так, Кастро написав друзям, що революцiонером людину робить епоха, в якiй він живе (П. – 2005. –18 серпня). 38. Як розповiв новопризначений держсекретар Олег Рибачук, аби розв’язати цю ситуацiю, вiдповiсти на звинувачення в корумпованостi свого оточення, яке вже завдало чималої шкоди мiжнародному iмiджу України, Президент Biктор Ющенко змушений провести серйознi кадрові перестановки (П. – 2005. – 8 вересня). 39. Весь екiпаж спантеличений, вiдправляють людину глянути, що трапилося. Через якийсь час він повертається (СП. – 2005. – 8 вересня). 40. "Звiримо годинник?" – "Давай. У мене – за 9 тисяч баксiв" – "А в мене – за 10 тисяч баксiв. Твої вiдстають" (СП. – 2005. – 8 вересня). 41. Це iлюстрацiя, що минулорiчнi події мало що змiнили спосiб мислення останньої комсомольської змiни, яка складає ядро нинiшньої влади (НБ. – 2005. – 22 вересня). 42. Депутатська недоторканнiсть, або вci piвнi, але деякi рiвнiшi (П. – 2005. – 7 жовтня). 43. Piнат Ахметов не буде купляти румунський клуб "Рапiд". Вони надоїли йому в "Шахтарi" (АГ. – 2005. – 5 жовтня). 44. Михайле Михайловичу, в iнтервалах мiж концертами (нaвiть якщо вони невеликi!) ви насолоджуєтеся життям чи навпаки – мучитеся вiд неробства? (Е. – 2005. – 13 жовтня). 45. Я детально описав методологiю дослiдження. Настiльки детально, що професiйнi iсторики зможуть її продовжити (АГ. – 2005. –19 жовтня).

Практична № 13 Практична № 15