"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Переклад і редагування текстів

Вправа 1. Правильно поєднайте слова (де можливі варіанти, подайте їх; де необхідно, утворіть збірні числівники):

2+місяць, 3+син, 6+донька, 2+учень, 2+професор, 7+пли- та, 11+лисеня, 17+теля, 13+варіант, 7+друг, 3+стілець, 5+яб- луко, 5+жінка, 7+чоловік.

2. Розкрийте дужки, виберіть потрібну форму числівника. Обґрунтуйте свій вибір.

  1. На зустрічі глав держав були присутні (три, троє) міністрів...
  2.  Високих урядових нагород були удостоєні вчені країни, серед них (два, двоє) професор...
  3.  Золоту і срібну медалі вибороли на олімпіаді (шість, шестеро) наши спортсмен...
  4.  Прошу почекати (пару, кілька, декілька) хвилин. (Четверо, чотири) друз... зустрілися через десять років.

3. Поєднайте з іменниками й уведіть у речення такі дробові назви:

0,25; 0,65; 500,1; 100,14;половина, півтора, чверть, третина.

4. Поєднайте числівники з іменниками, поясніть вибір форми.

40,5 центнера/центнер; 1 7,49 5 гривні/гривня/гривень; приблизно три з половиною мільярди/мільярда рублів; дві цілих п'ять десятих тонни/тонн; 6 1/3 грама/грамів; більше 32,7 відсотка/відсотків.

5. Запишіть цифри словами, поставивши іменники, що в дужках, у потрібній відмінковій формі.

121 (день, двері, правило, жінка), 1057 (хвилина, миля, мікроавтобус), 5 (яблуко, дуб, студент), 3 (двері, звук, троянда), 2 (день, спортсмен, аудиторія), 10 (професор, мати, гасло), 1,2 (сторінка), З/4 (метр), 1,8 (градус).

6. Запишіть іменники в потрібному відмінку з числівниками півтора, півтори, півтораста, обидві, обоє, обидва. Поясніть особливості відмінювання цих числівників.

Кілограм, гривня, хлопець, доба, рік, раз, завдання, метр, ім'я, година, мільйон, поверх.

7. Порахуйте до ста, слідкуючи за правильною вимовою та наголошуванням числівників.

8. Запишіть цифри словами.

40, 557, 268, 0,9, 1180, 50-й, 3-й, 167-й, 4, 7, 11, 40; 1/2, 1/3, 2/7, 0,5, 10,5, 107,2%, 5,5 кг; 102,5 т, 25,3 м, 541 га, 1265 км.

9. Провідмінюйте подані числівники.

Тисяча, чотири, сорок, вісім, п'ять, сто вісімдесят сім, кільканадцять, шістсот сімдесят дев'ять, кількасот, одна третя.

10. Провідмінюйте числівник один. Перекладіть словосполучення з числівником один українською мовою.

Один за другим, один к одному, один лишь (только), это одни слова.

11. Утворіть від кількісних числівників, записаних цифрами, порядкові та запишіть їх.

100, 1778, 18 мільйонів, 14, 22 мільярди, 146011, 70, 98, 56, 1000.

12. Замініть цифри словами, утворіть на основі словосполучень складні прикметники. Поясніть їх правопис.

4 поверхи, 2 кімнати, 2 яруси, 1 день, 100 годин, 197 років, 1673 мільйонів, 22 І/3 кілометра.

13. Провідмінюйте числівники обоє, скільки, обидві, багато, семеро, поясніть особливості відмінювання цих числівників.

14. Провідмінюйте числівники вісім, одинадцять, шістдесят. З'ясуйте особливості їх відмінювання.

15. Прочитайте текст. Наведені в тексті цифри запишіть словами і провідмінюйте. Поясніть правопис підкреслених прізвищ (усно).

Нині в Москві в інституті мозку Російської Академії медичних наук є одна з найбільших колекцій мозку в Європі — понад 300. Це мозок Леніна, Кірова, Горького. Калініна, Маяковського, Ландау, Енштейна, Мічуріна. Павлова, Сталіна, Сахарова. До речі, мозок Леніна важив 1340 грамів (норма 1300), Маяковського— 1700 грамів, а Тургенева — 2100.

16. Запишіть словами:

25-річчя, 30-річчя, 40-річчя, 45-річчя, 50-річчя, 70-річчя, 75- річчя, 80-річчя, 85-річчя, 90-річчя, 100-річчя, 125-річчя, 150- річчя, 175-річчя, 200-річчя, 250-річчя.

17. Запишіть числівники українською мовою. Порівняйте їх вимову і поясніть відмінності в написанні.

Ноль целых три десятых, девяносто, одна шестая, одиннадцать, четырнадцать, пятьсот, миллион, миллиард, полтораста, четверо, четыре, седьмой, оба, обе, две третих, семьдесят, девять, пятнадцать, сто сорок три.

18. Перекладіть українською мовою, записуючи цифри словами.

К 7 прибавить 16 (равняется 23); от 22 отнять 15; сложить 55 и 98; разделить 168 на 14; умножить 5x5; 7x9.

19. Знайдіть неправильні форми числівників.

Двомастами сорока трьома, стами, трьохсот двадцяти сімох, п'ятмастами сорока одним, двадцятьома п'ятьома, двадцятьма дев'ятьма, тридцяти вісьми, ста сорока одним, шістьдесят сімох, восьмисот трьох, шестистами дев'яносто трьома, восьмистами п'ятдесятьма сьома, восьмисот трьох, семидесятилітній.

20. Використовуючи слова близько, понад, біля, більше, менше, складіть з поданими словосполученнями речення, в яких числівники вказували б на приблизне число (числівники запишіть словами). Прочитайте речення, дотримуючись орфоепічних норм.

З 26 студентами, 18 тонн, 14 дівчатами, 40 студентами, у 15 закладах, 8 годин 45 хвилин, з 11 квітня 1998 року, на 815 сторінках, за посвідченням № 637.

21. Пригадайте можливі форми запису поданих виразів з числівниками в ділових документах.

Один мільйон триста вісімдесят дев'ять, шістдесятикілометровий, двадцятипроцентний, у чотирнадцятому розряді, двадцять першим століттям, сорок один метр, сто п'ятнадцять кілометрів, сімдесят дві тисячі.

22. У яких ділових паперах використовуються числівники? Складіть кілька речень з цією частиною мови. Як доцільніше записувати числівники — цифрами чи словами? Від чого залежить форма запису числівників у документах?

23. Скажіть, котра година, якщо бачимо: 08.15; 10.15; 7.30; 21.30; 5.45; 12.45; 11.35; 16.25.

24. Прочитайте текст, звернувши увагу на форму числівників. Поясніть правопис підкреслених слів (усно).

Укрінбанк має кореспондентські зв'язки з 26 банками Європи та Америки і 40 банками країн СНД, веде понад 1050 валютних операцій — рахунків інофірм, українських та спільних підприємств. А ще він бере активну участь у проведенні ринкових реформ в Україні, здійсненні державних програм приватизації. конверсії підприємств військово-промислового комплексу, реконструкції заводів. Нещодавно акціонерне товариство «Український інноваційний банк» відсвяткувало своє перше п'ятиріччя. Народження першого комерційного банку в Україні було нелегким, бо не вкладалося у звичні рамки наших уявлень про банківську справу. Тепер усе стало на свої місця, і його послугами користується понад 9 тисяч клієнтів, у тому числі й «Урядовий кур'єр».

25. Відредагуйте речення, виправивши неправильно вжиті числівники або форми іменників при них.

Одержано 11,5 мільйонів гривень прибутку. План виробництва продукції виконано на 100 відсотки. Обидва товариша стали студентами. Лише за останні кілька років уведено в експлуатацію п'ятеро житлових будинків. Виробничий план колектив заводу виконав на 123,4 проценти. Більше половини вступників цього року була добре підготовлена з усіх дисциплін, винесених на екзамен. Пару слів надали п. Гнатюкові.

26. Спишіть текст, замінюючи цифри словами. Визначте стиль мовлення.

У фізкультурному залі рекомендується таке основне обладнання: гімнастична стінка (висота 2,5 м, відстань між щаблями 15 см, 4 — 6 секцій шириною 80 см); гімнастичні лави (довжина 3,5 м, висота ЗО см, ширина верхньої дошки 20 см, нижньої — 8 см) — 4 шт.; канати (довжина 2,5 м, діаметр 3 см) — 3 шт.; підвісні мотузяні драбини (висота 2,5 м, довжина щабля 65 см, відстань між щаблями 20 см) — 2 шт.; мати для стрибків — 3 шт.; гумова доріжка (500 х 40 см); набори для вправ у рівновазі, лазінні (довжина 2,5 м, ширина 20 — 15 см і довжина 2 м, ширина 40 см) — 2 набори; драбинки (відстань між щаблями 20 см, довжина 2 — 2,4 ~м) — 2 шт.; ребристі дошки — 2 шт.; куби для вправ у стрибках, рівновазі (ребро куба 15 — 25 — 35 см) — 4 шт.; дуги (висота 40, 50, 60 см) — 6 шт.; довгі шнури (довжина 10 — 15 м) — 4 шт.; стояки для стрибків, підлізання (висота 1,8 м) — 2 шт.; вертикальні мішені (діаметр 50 см) — 2 шт.; переносні кошики для метання м'ячів (діаметр 1 м, висота 60 см) — 2 шт. ... (В. Мовчанюк)

27. Поставте присудок у формі минулого часу, зверніть увагу на особливості узгодження його з підметом.

П'ять днів (проминути), четверо товаришів (зустрітися), одне почуття (переважати), семеро курчат (сховатися), сім літ (пролетіти), кілька хлопців (стояти), шість делегатів (прибути), п'ятеро дівчаток (прибігти), сто шістдесят три абітурієнти (з'явитися), три жінки (працювати), кілька учнів (запізнитися).

28. Відредагуйте подані речення.

1. У нашому класі тридцять два учня. 2. П'ятеро жінок стояли на зупинці. 3. До кінця навчального року лишилися пара тижнів. 4. Два брата вчилися в одному класі. 5. Біля будинку росло чотири дуба. 6. У фермерському господарстві п'ятдесят два теляти. 7. Для нового будинку привезли 124 дверей. 8. Семеро днів тривала подорож. 9. Сестри обоє ще досить молоді. 10. Брати ж обоє вже старі.

29. Утворіть від кількісних числівників порядкові, запишіть їх словами. З п'ятьма з них (на вибір) складіть речення.

27648923, 8351642, 782484, 29675, 4237, 998, 49, 4.

30. Запишіть словами словосполучення з порядковими числівниками, уведіть ці словосполучення в речення.

47 тираж, 28 номер, 69 рік, 3 чемпіонат, 6 тур, 4 хвилина, 16 партія, 3 місце, 7 рейс, 1 фестиваль.

31. Запишіть словосполучення, замінивши числа словами. Прочитайте, дотримуючись орфоепічних норм.

1487 чоловік, 887 гостей, 12 творчих спілок, 114 журналістів, 38 організацій, 16 країн, у 40 представників, 10 очок, 12 учасників, 91828 номерів, 3 століття, 16,2 центнера, 874 кілограми, на 100 підприємствах, 1963 року народження, з 15 червня 1990 року, 17 травня 1959 року, 326 особам, 11 гектарів, примірниками, реєстраційний номер 2895, у протоколі 64 від січня 1996 року, за номером 242, у 7 пунктах.

32. Визначте «третє зайве», використовуючи явища морфології.

Два, десять, сорок шість; п'ятеро, одинадцятеро, дванадцять; сім, один, одна; чотири, сьомий, двадцятий; одна друга, дев'ять, сорок; кільканадцять, п'ятнадцять, вісімнадцять; одна, дві, один; четвірко, трійко, шість; кілька, декілька, сто.

33. Відредагуйте речення згідно зі стилістичними вимогами .

1.Півлітра,половина літра,пара,1,5см,півтора сантиметра,20,5кг,двадцять із половиною кілограмів,в однім варіанті,більша(значна,переважна) половина працівників,самий перший проект, ледь не тисяча,майже тисяча,близько тисячі,менше однієї чверті даних, з 5 замовлень ми отримали лише 2,чекаю Вас із 4 Відрядження на 2-3 місяця,6-й тиждень,50-ті роки,2 години,один проект розглянули 20.12.2001, а другий - 20.01.2002,перший проект затвердили 05.12.2000,а інший – 30.01.2001,збори завершилися в 13 дня,пів сьомої(години), книжки кількістю 7 екземплярів, оподаткування забезпечило економічний ефект у 10 тисяч гривень кожного року,будинок був висотою в 70 метрів,будинок був заввишки з 70метрів.

34. Запишіть подані словосполучення буквами, уставивши, де потрібно, пропущені букви, скорочення розшифруйте.

531 студент... присутн..., З важлив... закон..., у 4 розбит... вікна, за півтор... місяц..., 4 тиж...н..., від 78-х депутат..., 67міл...нам т, 2 конкретн... план..., 5 1/2г, через півтор... р., 84 стільц..56-ма грн, до 2-х із половиною га, на півтор... раз...

35. Запишіть словами можливі варіанти позначення часу й уведіть їх до речень.00.30; 8.45; 00.00; 17.27; 5 00; 22.15; 13.10; 10.05; 3.18.

36. Запишіть подані числа й умовні позначки словами.

7,5 млрд грн; 8,2 млн т; 5,3 м/сек; 4,2 квт; 20,5 км; 0,9 мг; 10,7 га; 250,3%; 2,5 хв; 5,8 ц; 0,9 м; 8,7 млрд; 12,4 г; 10 379 млн $; 6,9 кг/см2; 1,5 %.

37. Перекласти українською мовою.

Существуют разные буквенные системы, разные алфавиты, имеются и разные цифровые системы. В настоящее время используются, главным образом, арабские цифры, менее распространено употребление римских цифр. Всего арабских цифр 10, включая 0:1,2,3,4,5,6,7,8,9. Цифра “0”(ноль) отдельно, без сочетания с другими цифрами, почти не употребляется. В системе римских цифр всего 7 знаков: I, V, X, L, C, D, M. Иногда как отдельные цифры указывают еще III, III, IV, VI и т.п., но это уже сочетание цифр. Значение цифр: I-один, V-пять, X-десять, L-пятьдесят, C-сто, D-пятьсот, M-тысяча.

Практична № 12 Практична № 14