"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Зв'язок числівників з іменниками

Основні питання теми:

  1. Узгодження іменників з числівником один.
  2. Узгодження іменників з числівниками два, три, чотири.
  3. Узгодження іменників з числівниками п'ять і більше.
  4. Узгодження іменників з числівниками тисяча, мільйон, мільярд, нуль.
  5.  Узгодження числівників з порядковими числівниками.
  6. Узгодження числівників з дробовими числівниками.

Рекомендована література:

  1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. -К., МАУП, 2002. — С.113-115.

Завдання до самостійної роботи

  1. Скласти конспект.
  2. Розкрити дужки, утворити словосполучення числівників з іменниками, записати цифри словами

Варіант 1. 2(повні відра), четверо (продавець), 156 (гривня), 0,8 (кілометр).
Варіант 2. 0,5 (гектар), 3 (веселі друзі), п'ятеро (малі курчата), 843 (трактор).
Варіант 3Півтора (кілограм, слива), десятеро (хлопець), 5 (яскрава стрічка),2 (мати).

Варіант 4Багато (зошит), семеро (дівчата), 2/3 (гектар), 57 (рік).
Варіант 51500 (рік), 6,14 (сантиметр), 3 (веселі дівчата), п'ятеро (лоша).
Варіант 6. Обидва (брат), троє (повні відра), 6 (стілець), (1/3 земля).

3. Провідміняти подані числівники, поставити наголос.
Варіант 1. 1568, п'ятеро, кілька, 2/3.

Варіант 22678, двоє, кільканадцять, 7/8.
Варіант 3. 3489, дев'ятеро, 1,5, декілька.
Варіант 4. 3853, троє, кілька, 2 4/5
Варіант 576954, шестеро, кількасот, 2,07.
Варіант 628679, семеро, багато, 7,039.

Методичні рекомендації

Граматичні норми регулюють вибір варіантів морфологічної форми висловлювання. Від вибору найдоцільнішої граматичної форми, особливо коли в мові налічується не один, а кілька паралельних способів висловлення залежить смислова точність, логічна послідовність, чіткість, багатство і різноманітність викладу думки, виразність будь-якого тексту, наукового, ділового, публіцистичного, художнього тощо. При цьому причиною появи помилок є невластиве для української мови використання певних граматичних форм числівників.

Опрацьовуючи дану тему, необхідно звернути особливу увагу на правила відмінювання числівників, узгодження числівників з іменниками та прикметниками.
Опорний конспект

Зв'язок числівників з іменниками

1. Числівник один (одна, одне)узгоджується з іменником у роді й відмінку: один стілець, одного стільця.., одна проблема, однієї проблеми...

2. При числівниках два, три, чотири, обидваіменники вживаються у формі називного відмінка множини: два підручники, три студенти, чотири столи, обидва клени. При сполученні з цими числівниками іменників із суфіксом -ин, який зникає у формах множини, останні набувають форми родового однини: два громадянина, три селянина, чотири киянина. У непрямих відмінках числівники два, три, чотири, обидваузгоджуються з іменниками: двох підручників, трьом хлопцям, обома черевиками.

У російській мові ці числівники в називному відмінку завжди вимагають родового однини: два сина, три фильма, четыре стола, оба продавца.

Прикметник, що входить до складу кількісно-іменного словосполучення (з числівниками два, три, чотири, обидва), набуває форми називного або родового відмінка множини: три сині (синіх) капелюшки, чотири безтурботні (безтурботних) дні.

З.Усі кількісні, а також: збірні числівники, крім слів один, два, три, чотири, обидва, обидві, керують іменниками в родовому відмінку множини: п'ять книжок, шістсот сторінок, двоє парубків. У непрямих відмінках числівники узгоджуються з іменником: у п’ яти зошитах, двадцятьом журналістам.

4.Числівники тисяча, мільйон, мільярдвимагають від іменників родового відмінка множини у всіх формах: мільйон жителів, мільйона жителів.., тисяча кілометрів, тисячі кілометрів, тисячею кілометрів.

5.Керування складених числівників визначається останнім словом: тридцять один учень, двадцять два пасажири, сорок чотири будинки, сімдесят шість депутатів, сто п ятдесят мешканців.

6.Дробові числівники в усіх відмінках вимагають від іменника родовоговідмінка однини: одна друга площі,  однієї другої площі,  десять сотих гектара, десяти сотих гектара, десятьма сотими гектара.

7. У мішаних дробах, що включають у себе елемент з половиною, з чвертю,
характер керування визначається числівником, який виражає цілу частину:
один з половиною літр, два з половиною метри, п'ять з половиною
кілометрів.

У мішаних дробах керує іменником дробова частина, якщо вона приєднується сполучником і: два і одна третя літра, п'ять і дві третіх метра, двадцять і п'ять десятих відсотка.

8. У називному, родовому, знахідному відмінках числівник півторакерує
іменником у родовому відмінку однини, числівник півтораставимагає
родового множини. В інших трьох відмінках ці числівники сполучаються з відповідними формами множини іменників:

півтора місяця

півтори тонни

півтора місяця

півтори тонни

півтора місяцям

півтори тоннам

півтора місяця

півтори тонни

півтора місяцями

півтори тоннами

(на, у) півтора місяцях

... півтори тоннах

 

півтораста гривень

півтораста гектарів

півтораста гривень

півтораста гектарів

півтораста гривням

півтораста гектарам

півтораста гривень

півтораста гектарів

півтораста гривнями

півтораста гектарами

(на, у) півтораста гривнях

... півтораста гектарах

У сполученнях, що позначають дати, на зразок восьме березня, перше вересня, відмінюється тільки перша частина: до восьмого березня, з восьмим березня, присвячено першому вересня. При поєднанні дати із словами свято, день числівник і назва місяця вживаються у родовому відмінку: привітати зі святом восьмого березня, приготувати до дня першого вересня. Конструкції привітати зі святом восьме березня, привітати зі святом перше вересня належать до сфери розмовної мови.

Самостійна № 12 Самостійна № 14