"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Відмінювання прізвищ, імен, по батькові

Українські прізвища передаються  на письмі відповідно до вимови за за­гальними нормами українського правопису: Березівський, Біловерхий, Ведмедів, Заєць, Кривоніс, Миколаєнко, Олексієн-ко, Олександрович, Швець.

1. Українські та інші слов'янські   прізвища, що мають закінчення іменників І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища з закінченнями іменників II відміни відмінюються за зразками відмінювання відпо­відних іменників II відміни:

Майборода Майбороди, Майбороді, Майбороду  й т. д.;

Гмиря Гмирі, Гмйрі, Гмирю, Гмирею й т. д.;

Гнатюк Гнатюка, Гнатюкові (Гнатюку) й т. д.;

Заєць Зайця, Зайцеві (Зайцю) й т. д.;

Іваньо Іваня, Іваньові (Іваню) й т. д.;

Кривоніс Кривоноса, Кривоносові (Кривоносу) й т. д.;

Лебідь Лебедя, Лебедеві (Лебедю) й т. д.;

Панібудьласка Панібудьласки, Панібудьласці й т. д.;

     Симоненко — Симоненка, Симоненкові (Симоненку) й т. д.

      Але: Швець - Швеця, Шевцеві (Швецю) й т. д.

2.Прізвища прикметникового типу на -ий, -ій відмінюються як відповідні прикметники чол. та жін. роду (твердої чи м'якої групи):

Авдієвський — Авдієвського, Авдієвському й т. д.; Кобилянська — Кобилянської, Кобилянській і т. д.

3.  Чоловічі прізвища прикметникового типу на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн) відмінюються за такими зразками:

Однина

Н.

Павлов

Ковалів

Прокопів

Р.

Павлов-а

Ковалев-а

Прокопов-а

 

 

(-лів-а)

(-пів-а)

Д.

Павлов-у

Ковалев-у

Прокопов-у

 

 

(-лів-у)

(-пів-у)

Зн.

Павлов-а

Ковалев-а

Прокопов-а

 

 

(-лів-а)

(-пів-а)

Ор.

Павлов-им

Ковалев-им

Прокопов-им

 

 

(-лів-им)

(-пів-им)

М.

...Павлов-і, -у

...Ковалев-і, -у

...Прокопов-і, -у

 

 

(-лів-і, -у)

(-пів-і, -у)

Кл.

Павлов-е й

Ковалев-е

Прокопов-е

 

Павлов

(-лів-е) й

(-пів-е) й

 

 

Ковалів

Прокопів

 

 

 

 

Множина

 

Н.

Павлов-и

Ковалев-и

Прокопов-и

 

 

(-лів-и)

(-пів-и)

Р.

Павлов-их

Ковалев-их

Прокопов-их

 

 

(-лів-их)

(-пів-их)

Д.

Павлов-им

Ковалев-им

Прокопов-им

 

 

(-лів-им)

(-пів-им)

Зн.

Швлов-их

Ковалев-их

Прокопов-их

 

 

(-лів-их)

(-пів-их)

Ор.

Павлов-ими

Ковалев-ими

Прокопов-ими

 

 

(-лів-ими)

(-пів-ими)

М.

...Павлов-их

...Ковалев-их

...Прокопов-их

 

 

(-лів-их)

(-пів-их)

Кл.

Павлов-и

Ковалев-и

Прокопов-и

 

 

(-лів-и)

(-пів-и)

Однина

Н.

Гаршин

Романішин

Р.

Гаршин-а

Романішин-а

Д.

Гаршин-ові (-у)

Романішин-ові (-у)

Зн.

Гаршин-а

Романішин-а

Ор.

Гаршин-им

Романішин-им

М.

...Гаршин-і, -у

...Романішин-і, -у

Кл.

Гаршин-е й Гаршин

Романішин-е й Романішин

Множина

Н.

Гаршин-и

Романішин-и

Р.

Гаршин-их

Романішин-их

Д.

Гаршин-им

Романішин-им

Зн.

Гаршин-их

Романішин-их

Ор.

Гаршин-ими

Романішин-ими

М.

...Гаршин-их

... Романішин-их

Кл.

Гаршин-и

Романішин-и

При відмінюванні чеських і польських прізвищ суфік­сальний е зберігається: Гашек — Гашека, Гашекові..., Локетек — Локетека, Локе'текові...

4. Жіночі прізвища на приголосний та о не відмінюю­ться: Марії Сеник, Надії Балій, з Ніною Байко.

Аналогічні чоловічі прізвища відмінюються як відповідні іменники: Василя Сеника, Михайлові Балієві, з Андрієм Байком.

У прізвищах з основою на г, к, х на взірець Брага, Кочерга, Муха при відмінюванні відбувається чергування, як й у відповідних загальних назвах:розказати Бразі Миколі, до­рікати Максимові Кочерзі, надіслати панові Панібудьласці, подарува­ти Мороці Оксані, видати свідоцтво Мусі Матвію. В офіційних документах бажано вживати такі прізвища у вихідній формі.

Жіночі прізвища на -а, -я і чоловічі прізвища на -ий, -ій, що на­лежать до прикметникового типу, відмінюються, як відповідні прик­метники: Ільницька, Ілницької, Ільницькій; Задорожня, Задорожньої, Задорожній; Головатий, Головатого, Головатому: Завгородпій, Завгороднього, Завгородньому. Прізвища чоловічого роду у місцевому відмінку мають варіантні форми: при Головатому (Головатім), при Завгородньому (Завгороднім).

 У науковому та офіційно-діловому стилях допускасться вживання лише першої з цих форм

Жіночі прізвища на -о, -й і на приголосний не відмінюються: відзначити роботу Білоус Алли Олександрівни, стаття Стефапії Хим'як, привітати Людмилу Федорівну Біжик, нагородити Світлану Гелемей, працювати разом з Ніною Головко, виступ сестер Байко.

Чоловічі прізвища на і на приголосний (крім тих, що утво­рені за допомогою присвійних суфіксів) відмінюються, як відповідні іменники II відміни.

Прізвища на -ьо типу Кузьо, Мато, Худьо відмінюються як іменники м'якої групи. У давальному і місцевому відмінках прізвища цієї групи мають варіанти. От взірці відмінюван­ня таких іменників:

Н.    Гиатюк                      Ухач                              Стець

Р.    Гнатюк-а                   Ухач-а                            Стец-ян

Д.    Гнатюк-ові(-у)           Ухач-еві (-у)                  Стец-еві (-ю)

3.

  Гнатюк-а

Ухач-а

Стец-я

О

  Гнатюк-ом

 Ухач-ем

Стец-ем

М

при Гнатюк-ові(-у)

  при Ухач-еві (-у)

при Стец-еві (-ю)

н.

Кузьо

Захожий

Гайчснко

р.

Куз-я

Захожа-я

Гайчснк-а

д.

Куз-еві (-іо)

Захожа-єві (-ю)

Гайченк-ові (-у)

3.

Куз-я

Захожа-я

Гайченк-а

0.

Куз-ем

Захожа-єм

Гайчеик-ом

м.

при Куз-еві (-ю)

при Захожа-єві 1-ю) при Гайченк-ові (-)

Чоловічі прізвища, утворені за допомогою присвійних суфіксів -ов, -ів (-їв), ин, -ін (-їн) відмінюються, як іменники твердої групи II відміни, але в орудному відмінку вони мають прикметникове за­кінчення -им. У непрямих відмінках прізвищ на -ів суфіксальне і може зберігатися або переходити в е або в о. В сучасній українській мові обидва варіанти визнаються нормативними.

Н.

Баранов

Гриців

Марків

Р.

Баранов-а

Грицев-а (ців-а)

Марков-а (-ків-а)

Д.

Баранов-у

Грщев-у (-ців-у)

Марков-у (-ків-у)

Зн.

Баранов-а

Грицева (-ців-а)

Марков-а (-ків-а)

Ор.

Баранов-им

Грицев-им (-ців-им)

Марков-им (-ків-им)

М.

при Баранов-і

при Грицев-і, -у (-ців-і. -у)

при Марков-і. -у (-ків-і, -у)

 

Н.

Турчин

Щокін                       

Гоїн

Р.

Турчин-а

Щокін-а                      

Гоїн-а

Д.

Турчин-ові ()

Щокін-ові (-у)              

Гоїн-ові (-у)

Зн.

Турчин-а

Щокін-а                    

Гоїн-а

Ор.

Турчин-им

Щокін-им                    

Гоїн-им

М.

при Турчин-у

(-і)          

при Щокін-у

(-і)          

при Гоїн-у (-і)

         Жіночі прізвища, утворені від назв народів  завжди є незмінними. Наприклад: Турчин, Русин, Сербин, Угрин тощо.

  1. Не відмінюються псевдоніми і слов'янські прізвища на е, і ( Ле, Трублаїні, Леле, Емхе, Роде, Піторадні), а також прізвища іншомов­ного походження на і, е, у, о, наголошені а, я та інші нетипові для ук­раїнської мови закінчення {Беранже, Гете, Руставелі, Петефі, По­тяну, Шоу, Бокаччо, Гюго, Дідро, Дюма, Моравіа, Гамеахурдіа та ін.).
  2. Прізвища, що походять від назв тварин, предметів, загальних назв людей за певною ознакою, в офіційних текстах рекомендується вживати в поєднанні з ім'ям, назвою посади тощо: оголосити подяку Ірині Петрівні Зозулі; схвалити пропозицію інженера Пасіки Р. О.; виступив доцент Паляниця С. І; запропонував викладач Заїка Степан Степанович.
  3. У подвійних прізвищах компоненти змінюються за загальними правилами відмінювання прізвищ: дисертація аспірантки Косинки-Антонич, виступ аспіранта Косинки-А нтонича, стаття Скибич-Стрілецької, винахід Скибича-Стрілецького, заява Косенко-Коноплицької, виступ Милейко-Залузької, твори Карпенка-Карого, повість Нечуя-Левицького, але: творчість Драй-Хмари, музика Кос-Анатольського.
  4. Окрему групу прізвищ в українській мові становлять прізвища «спільного роду». Це українські прізвища іншомовного походження. Рід таких прізвищ визначається синтаксично, залежно від того, особі якої статі (чоловічої чи жіночої) даються ці прізвища. Наприклад: Павло Діброва і Ольга Діброва, Роман Сирота і Людмила Сирота.

Українські прізвища «спільного» роду відмінюються за зразком:

Н.    Андрій Лагода                                 Марія Лагода

Р.    Андрія Лагоди                                 Марії  Лагоди

Д.    Андрію (-єві) Лагоді                         Марії  Лагоді

3.    Андрія Лагоду                                  Марію Лагоду

О.    Андрієм Лагодою                            Марією Лагодою

М.    при Андрію (-єві) Лагоді                при Марії Лагоді

Відмінювання імен

1. Українські чоловічі та жіночі імена, що в називному відмінку однини закінчуються  на -а, -я, відмінюються як відповідні іменники І відміни:

 

Однина

 

 

чол. р.

жін. р.

 

н.

Микол-а

Ганн-а

 

р.

Микол-и

Ганн-и

 

д.

Микол-і

Гйнн-і

 

Зн.

Микол-у

Ганн-у

 

Ор.

  Микол-ою

   Ганн-ою

 

м.

Микол-і

Ганн-і

 

Кл.

Микол-о

 Ганн-о

 

         

 

 

чол.р.

жін.р.

Н.

Ілл-я

Соломі-я

Мотр-я

Наталя

Р.

Ілл-і

Соломі-ї

Мотрі-

Наталі

Д.

Ілл-і

Соломі-ї

Мотр-і

Наталі

Зн.

Ілл-ю

Соломі-ю

Мотр-ю

Наталю

Ор.

Ілл-ею

Соломіє-ю

Мотре-ю

Наталею

М.

Ілл-і

Соломі-ї

Мотр-і

Наталіц

Кл.

Ілл-е

Соломі-є

Мотр-е

Наталю

Множина

Тверда група

 

чол.р.

жін.р.

Н.

Микол-и

Ганн-и

Р.

Микол

Ганн

Д.

Микол-ам

Ганн-ам

Зн.

Макол

Ганн

Ор.

Микол-ами

Ганн-ами

М.

Микол-ах

Ганн-ах

Кл.

Микол-и

Ганн-и

Тверда група

 

чол.р.

жін.р.

Н.

Ілл-і

Соломі-ї

Мотр-я

Наталя

Р.

Ілл-ів

Соломій

Мотрі-

Наталі

Д.

Ілл-ям

Соломі-ям

Мотр-і

Наталі

Зн.

Ілл-ів

Соломій

Мотр-ю

Наталю

Ор.

Ілл-ями

Соломіє-ями

Мотре-ю

Наталею

М.

Ілл-ях

Соломі-ях

Мотр-і

Наталіц

Кл.

Ілл-і

Соломі-ї

Мотр-е

Наталю

ДЕЯКІ СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ПРІЗВИЩ

У сучасній українській мові нормативними слід вважати обидва варіанти відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ. Наприклад:

Жіночі прізвища                                                    Чоловічі прізвища

Н. Людмила Макарова                                Руслан Макаров

Р. Людмили Макарової                                Руслана Макарова

Д. Людмилі Макаровій                                 Руслану(-мі) Макарову

3. Людмилу Макарову                                  Руслана Макарова

О. Людмилою Макаровою                           Русланом Макаровим

М. при Людмилі Макаровій                         при Руслану(-ові) Макарову

Аналогічно відмінюються і прізвища на -ишин: Дмитришин, Ковалишин, Іванишин, Миколишин, Федоришин та ін. Але слід мати на увазі, що форма жіночих прізвищ цього типу може бути невідмінюваною. Таке написання теж вважається нормативним. Наприклад:

Н. Ольга Бондаришин                    Ольга Бондаришин

Р. Ольги Бондаришин                     Ольги Бондаришиної

Д. Ользі Бондаришин                     Ользі Бондариишній

3. Ольгу Бондаришин                     Ольгу Бондаришчну

О. Ольгою Бондаришин                           Ольгою Бондаришиною

М. при Ользі Бондаришин             при Ользі Бондаришиній

Усі чоловічі прізвища на приголосний відмінюються за зразком:

Н. Микола Білоус            Анатолій Кузьмич       Олег Коваль

Р. Миколи Білоуса          Анатолія Кузьмича      Олега Коваля

Д. Миколі Білоусу            Анатолію Кузьмичу     Олегу (-ові) Ковалю

3. Миколу Білоуса            Анатолія Кузьмича      Олега Коваля

О. Миколою Білоусом                Анатолієм Кузьмичем          Олегам Ковалем

М. при Миколі Білоусу              Анатолію Кузьмичу     Олегу (-ові) Ковалю

(Білоусові)               (Кузьмичеві)        (Ковалеві)

До складних випадків відмінювання належать чоловічі прізвища типу: Іваньо, Руньо, Пильо, Барзьо, Маньо та ін. Наприклад: Пильо – Пиля, Пильові (Пилю), Пиля, Пилем, при Пилеві (Пилю, Пилі).

Жіночі прізвища на -о, -й та приголосний в українській мові перебувають поза відмінами. Наприклад: Пансо Тетяна, Охтаро Людмила, Бурдо Анастасія, Мандро Ліля, Тягнирядно Надія, Гай Дарія, Гордій Галина, Тугай Лідія, Тужій Марина, Соловей Інна, Суховій Ульяна, Бородай Неля;Трьомсин Ганна, Білаш Катерина, Брус Жанна, Стос Зі-наїда. Голуб Юлія, Шевчук Світлана, Назарчук Ніна, Кравчук Варвара; Рець Марія, Швець Софія, Кравець Руслана, Микитась Павлина, Кришталь Євгенія, Кавунець Олександра.

Не відмінюються й жіночі українські прізвища, що за­кінчуються на -ко, -ло. Наприклад: Покотило Василина, Позивайло Дарина, Манойло Ніла, Гуцало Валерія, Пара-фило Ксенія, Фургало Карина, Нечитайло Діана, Бонда­ренко Неля, Москаленко Віра, Коваленко Олеся, Боженко Валентина, Панаско Юлія, Федоренко Таміла, Паращен-ко Антоніна, Юхименко Соломія, Усенко Ліза, Казенко Христина, Віденко Леся, Василенко Тамара, Малько Лю­бов, Власенко Вікторія та ін.

Завжди незмінними є жіночі прізвища, утворені від назв народів. Наприклад: Русин, Турчин, Сербин, Угрин тощо.

Окрему групу прізвищ в українській мові становлять прізвища «спільного роду». Це українські прізвища на -а типу: Коляда, Білобаба, Сирота, Воєвода, Діброва, Сіро­маха, Дубинка, Лободата. прізвища іншомовного походжен­ня. Рід таких прізвищ визначається синтаксично, залежно від того, особі якої статі (чоловічої чи жіночої) даються ці прізвища. Наприклад: Павло Діброва й Ольга Діброва', Ро­ман Сирота і Людмила Сирота; Антоніна Дубинка і Ми­кола Дубинка; Дарій Воєвода і Софія Воєвода; Маріанна Сальватьєрра і Луїс Сальватьєрра; Марісабель Метлок і Альберто Метлок та ін.

Українські прізвища «спільного» роду відмінюються за зразком:

Н. Андрій Лагода                       Марія Лагода

Р. Андрія Лагоди                       Марії Лагоди,

Д. Андрію (-єві) Лагоді              Марїї Лагоді

З. Андрія Лагоду                        Марію Лагоду

О. Андрієм Лагодою                  Марією Лагодою

М. при Андрію (-сві) Лагоді      при Марії Лагоді

Вправа 1. Запишіть прізвища українською мовою. Поясніть їх правопис.

Луговской, Багрицкий, Дмитренко, Дрибинский, Чижевский, Заболоцкий, Фомин, Лацис, Васильєв, Лаптев, Синев, Лебедев, Бондарев, Тимофеев, Бабичев, Крепцов, Кузнецов, Афанасьев, Тульчин, Сидоров, Олефиренко.

Вправа 2. 3 поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли в жіночому й чоловічому роді в родовому та орудному відмінках.

Віденко, Савенко, Іваненко, Малько, Левочко, Бровко, Яременко, Дацун, Марчук, Сайко.

Вправа 1. Запишіть українською мовою наведену нижче інформацію. Прокоментуйте правопис власних назв.

А.

         Горный журнал                                 апрель 2006

Основан в 1825 году

Ежемесячный научно-технический

и производственный журнал

Учредители журнала:

АК «АЛРОСА», ОАО «Апатит», ОАО «ГМК «Норильский никель»,

ОАО «НПК «Механобр-техника», Московский государственный горный университет, ОАО «Нитро-Взрыв», Санк-Петербурский государственный горный институт (технический университет), Издательский дом «Руда и Металлы»

При содействии НП «Горнопромышленники России»

Председатель правления «Горный журнал» Л.А.Вайсберг  

Б.

 Финансы                  май            2006

Ежемесячный теоритический и научно-практический журнал

Издаётся с 1926 г.

Журнал зарегистрирован в

Министерстве печати и информации РФ

Учредители – министерство финансов Российской Федерации и редакция журнала

 Адрес редакции: 125009, Москва, ул.Тверская, 22-б

Вправа  2. У наданому тексті виділіть прізвища  і запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис.

А.

Редакционная коллегия:

Экспертная группа редколлегии:

В.М.Авдохин, В.А.Арсентьев, В.И.Ганицкий, И.В.Зырянов, В.В.Истомин, Н.О.Каледина, Е.А.Козловский (руководитель секции «Сырьевая база»), М.Е.Певзнер (руководитель секции «Экономика, управление, недроиспользование»), К.Н.Трубецкой, В.А.Чантурия (руководитель секции «Переработка и комплексное использование полезных ископаемых»).

Аналитическая группа реколлегии:

В.И.Борщ-Компониец, В.Ф.Бызов, А.П.Величко, В.П.Грицаев, С.А.Ильин, С.Л.Иофин, В.Н.Мосинец, А.А.Новиков, М.Г.Седлов, Р.И.Семигин, Е.М.Титиевский.

Б.

Редакционная коллегия:

Ю.М.Артемов, А.А.Астахов, Б.И.Златкис, В.В.Гусев, В.Г.Князев, С.И.Лушин, М.А.Маторин, Ю.К.Петров, В.М.Родионова, В.И.Рыбин, С.М.Ярных.

Вправа  4. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Євген, Едуард, Анастас, Олександр, Юрій, Віталій, Віктор, Мирослав, Ярослав, Дмитро, Олег, Павло, Геннадій, Георгій, Михайло, Леонід, Валерій, Валентин, Іван, Микола, Максим

Вправа 5 Запишіть прізвища українською мовою. Поясніть їх правопис:

Луговской, Багрицкий, Дмитренко, Дрибинский, Чижевский, Заболоцкий, Фомин, Лацис, Васильев, Лаптев, Синев, Лебедев, Бондарев, Тимофеев, Бабичев, Крепцов, Кузнецов, Афанасьев, Тульчин, Сидоров, Олефиренко

Вправа  3. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли в жіночому й чоловічому роді в родовому та давальному відмінку.

Біленко, Савенко, Іваненко, Малько, Бровко, Тарасенко.

Вправа 6. Прочитайте текст. Прокоментуйте правопис прізвищ.

Цей третій — то був Іван Франко. Я знав його з портретів. Я підійшов, і ми познайомилися.

Перше вражіння, звичайно, найсильніше. Я ще й нині Франка уявляю собі таким, яким його тоді під грушкою у Жукові побачив. Був він у повнім розцвіті сил і видно, що почував себе добре на селі, здалеку від гамору Львова і від редакційної, літературної та наукової праці. Мав на собі якусь люстринову попелясту блузу, вишивану сорочку й нові, але чомусь роздерті черевики.

Я тоді багато рисував, і не диво, що малярський вираз моменту найсильніше врізався в мою пам'ять.

Найвищого росту був мій батько, трошечки нижчий Андрій Чайковський, а найнижчий Франко. (Такого росту уявляю собі Шевченка, себто середнього.) Всі три широкоплечі, сильно збу­довані мужчини, усі три синьоокі. Батькові очі всміхалися, Чайковського дивилися бистро, щоб помітити щось цікаве (він же знаменитий оповідач), а Франкові гляділи, ніби крізь якусь червону імлу, оминали людей, деколи здавалося, гейби вони позичені в нього, то знов, ніби не привикли до сонця, бо задивлені були вглиб, у душу (Б. Легкий).

Практична № 10 Практична № 12