"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Мовленнєві помилки, пов’язані з використанням паронімів та омонімів у професійному мовленні. Редагування текстів

 

Практичні завдання

Завдання 1. Вкажіть п’ять значень, яких може набувати слово стіна. Вкажіть десять переносних значень, яких може набувати слово гострий.

Завдання 2. Відредагуйте словосполучення, які містять слова, вжиті в неправильному значенні.

Договоритися про зустріч, інформація на рахунок поїздки, заказати напиток, здавати екзамени, знімати квартиру, денна виручка, переводити статтю, переводити гроші по пошті, вияснити питання, вмішатися у справи, наказати дитину, заставити зробити, мішати працювати, настоювати на свойому, у області архітектури, підписка на газети, смутно пам’ятати, відкрити вікно, вірна відповідь, відноситися з повагою, у любому випадку, дякуючи йому, домашній адрес, не відвідувати лекцій, завершити гімназію.

Завдання 3. Відредагуйте речення, які містять слова, вжиті в неправильному значенні.

Те, що церква вмішується в політику, приносить їй тільки шкоду (з інтерв’ю). Як ти дивишся на те, щоб я приїхав у середу? На протязі слідуючого учбового року ми маєм виконати великий об’єм роботи. Легше попередити хворобу, ніж лічити її. Треба спокійно відноситися до любих стресів. Ми вчора договорилися, що він напише довіреність. Я так рахую, що ця відповідь невірна. На рахунок нього ти неправ, він настоящий друг. Криша, покрашена зеленою краскою, гарно дивиться. Заглянь туда, за шкаф, там ззаді дверка відкривається. Я до цієї людини відношуся добре, мені повезло, що ми познакомились ще в прош­лому році. Вияснилось, що машина нуждається в ремонті. Відкрийте форточку, бо у вас тут ужасно воняє угарним газом. Положення його було незавидним.

Завдання 4. Визначте тип омонімів. Поясніть їх значення.

Не має – немає, дзвони – дзвони, в гору – вгору, подув – подув, сонце – сон це, вози (іменник) – вози (дієслово), роман – Роман, далекі світи – світи мені, молоти – молоти, гори – гори, вила (іменник) – вила (дієслово), мороку – мороку, багато міст – міст через річку, сіяти – сіяти, брів (іменник) – брів (дієслово), зелене поле – поле город, різка – різка, ананас – а на нас, довгі носи – носи книжки, юпітер – Юпітер, обід – обід, зміст – з міст, стан (дівочий) – стан (надзвичайний), чайка (човен) – чайка (птах), плачу – плачу, коло хати – велике коло, мука – мука, він навіз всього багато – поклав на віз, авжеж – а вже ж, греби – гриби, дружина (жінка) – дружина (військо), інею – і нею, пара (заняття) – пара (чобіт), засипати – засипати, плач (іменник) – плач (дієслово), ви пливете – випливете, клич (дієслово) – клич (іменник), от же – отже, дзвінка пісня – не чули дзвінка, лисичка (зменшувальне від лисиця) – лисичка (гриб), надія – Надія.

Завдання 4. Відредагуйте подані речення

 Грузовик остановився наокраїні села. На минулому занятті моя коліжанка здала залік з англійської мови. Люба людина може прийняти участь у розіграші призів. Іван Франко – один із самих найвизначніших письменників України. У битком набитому автобусі мені вкрали кошельок. На протязі двох

неділь я знімала квартиру в центрі міста. В неї були такі гарні буси, що я не могла відірвати від них очей. Для приготування цього блюда потрібно дві літри молока. Бувшого директора устранили від роботи. Ти ще вспієш на поїзд, якщо першим здасиш іспит по історії. Скільки ще буде продовжуватися його командіровка? На протязі вже двох років мені постоянно тебе не хватає. Мені відразу кинулося в очі, що що він сів за руль випивший. Шофер, остановіться біля мебельного. Він хоче прийняти участь у змаганнях, що відбудуться в слідуючу середу. Ти не знаєш, чи сьогодні відкрита майстерня по ремонту обуві. Відповідно з законом у цій країні не існує відділу по боротьбі з корупцією.

Завдання 5. Складіть словосполучення з паронімами.

Абонент – абонемент, авторитетний – авторитарний, адрес – адреса, адресат – адресант, вакації – вакансія, сфальшивити, сфальшувати – сфальсифікувати, військовий – воєнний, талант – талан, дипломат – дипломант, дільниця – ділянка, ефектний – ефективний, компанія – кампанія, континент – контингент, людний – людяний, музичний – музикальний, особовий – особистий, пам’ятка – пам’ятник, поверховий – поверхневий, спостережний – спостережливий, розпещувати – розбещувати, індійці – індіанці.

Завдання 6. Складіть речення з паронімами: освітлений, освічений, досвідчений, освідчення, свідчення.

Завдання 7. Відредагуйте словосполучення і речення, звертаючи увагу на правильне вживання паронімів.

Виборча компанія, сфальшивити документ, я забув його адрес, ефектні ліки, музикальний інструмент, розбалувана дитина, матеріальний стан, поверхнева рецензія, громадянський транспорт, пам’ятник архітектури. Зачекай пару мінуток, я запишу її адрес і телефон. Кон­сультації по юридичним питанням проводяться по вівторках і п’ятницях в першу і третю неділю місяця. Лікар назначив мені наружне лікарство, але воно оказалось неефектним.

Завдання 8. Відредагуйте словосполучення, уникаючи тавтологій.

Сервісне обслуговування, спадкоємна традиція, процесуальний розвиток, вільна вакансія, неоціненна цінність, зіставно-порівняльна характеристика, захисний імунітет, пам’ятний сувенір, інша альтернатива, відтінки нюансів, справжні факти, передовий авангард, репрезентативно представлений, моя власна думка, непередбачена несподіванка, трубити на трубі.

Завдання 9. Відредагуйте речення, уникаючи тавтологій і плеоназму.

У читальному залі читачі можуть прочитати свіжі газети. Я був і остаюсь прихильником і сторонником того, щоб Президента України обирать всенародно. Він мав необмежені потенційні можливості, щоб досягти свого. На мою думку, у моїй роботі є ряд наявних недоліків. Починаючи від сьогоднішнього дня, ми будем на каждій парі писати під диктовку. Карочє, поступай як знаєш: це твій власний вибір, тільки потім не обіжайся на мене, я тебе попереджав. Ця високоелітна косметика дуже ефектно устраняє морщини і помягшує ороговівшу кожу. Я зробила свій власний вибір і не шкодую, хоча все получилось так неожидано. Іншомовні слова є засобом збагачення української лексики. Відбувається поступовий перехід термінів до загальновживаної лексики.

Практична № 1 Практична № 3