"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Виправлення неточностей вживання синонімів. Переклад текстів за фахом.

Практичні завдання

  Вправа 1.  Розподіліть подані слова на дві групи: а)загальновживана лексика; б)лексика вузького стилістичного призначення. У межах другої групи визначити лексику розмовну, просторічну, діалектну, жаргонну, специфічно-побутову, суспільно-політичну, науково-політичну, науково-термінологічну і лексику художнього зображення.

 Співати, Іван, мінус, зрізатись, префікс, інтеграл, стимулятори, хромосома, гулянка, ніч, кричати, буча, ватра, пленум, університет, куратор, дорогий, вперед, молоденький, грубезний, мотор, торба, провалитись (на іспиті), антихрист, твій, читати, чванько, новатор, інтенсифікація, танцювальна студія, сонце, синхрофазотрон, сватання, хлор, бром, гігієна, втіха, буріння, сумно, писанка, гачі, результати, білок, орфографія, епідемія, співіснування, рада, відповідальність.

Вправа 2.

Зі словника синонімів української мови випишіть 5 груп слів-синонімів, що стосуються Вашої майбутньої професії.

Вправа 3.

Замініть синоніми стрижневим словом, яке є носієм основного значення, спільного для всього синонімічного ряду, використовуючи слова з довідки.

Ощадливість, бережливість -…

Хотіння, жадання, прагнення -…

Цінність, значущість, ціна, значення -…

Притаманний, характерний -…

Злагоджений, одностайний -…

Самозадоволений, гордовитий, самозакоханий -…

Неодмінний, неухильний, неминучий -...

Спеціаліст, професіонал, майстер-…

Поліпшувати, підвищувати-..

Вправа 4.

Перепишіть слова, групуючи їх за синонімічними рядами.

Рахування, агресивний, абсолютний, безпідставний, випадок, відмінність, цілковитий, різниця, лічба, випадковість, експансіоністський, необгрунтований, пригода, відхилення, інтервенціоністський, лік, несхожість, загарбницький, недоказовий, всеосяжний, всеохоплюючий, голослівний, несхожість, інцидент, завойовницький, числення, завойовний, лічення, повний, невмотивований, тотальний, неаргументований, подія.

Вправа 5.

Доберіть до прикметників синоніми.

Абстрактний підхід-…

Ґрунтовні знання-…

Відповідальний крок-…

Благородна людина

Глибокі думки -...

Економна людина-…

Надійний партнер-…

Пильний погляд -...

Постійне бажання-...

Систематичний контроль

Складна людина -...

Вправа 6.

До слів доберіть синоніми. Підкресліть ті слова, які можуть уживатися в офіційно-діловому стилі.

Юрист, формально, екземпляр, інвентар, дикція, недолік, вигідний, мешкати, приголомшувати, інструкція, конфронтація, монумент, рівнозначний, адвокат, зустріч, кидати, гарантія, інцидент, ознаки, батьківщина.

Вправа 7.

Слова угрупуйте в синонімічні ряди та запишіть. У кожному ряду підкресліть опорне слово.

Змагання, енергійний, силач, ввічливий, правдивий, небокрай, з'являтися, веселий, виднокруг, рухливий, виникати, чемний, горизонт, істинний, ґречний, чемпіонат, богатир, овид, жвавий, непідробний, мажорний, небосхил, життєрадісний, турнір, утворюватися, бадьорий, справжній, раунд, здоровило.

Вправа 8.

До кожного з прикметників підібрати по кілька відповідних синонімів,  написати їх у вигляді десяти синонімічних груп.

1. Гарний. 2. Ненадійний. 3. Старий. 4. Гіллястий. 5. Гидкий. 6. Сумний. 7. Чудовий.  8. Товстий. 9. Старанний. 10. Змерзлий.

Вправа 9.

У поданих  реченнях замінити слово край його синонімами.

1. відлітають журавлі в теплий край. 2. У нашому краю багато лісів. 3. Лісник жив десь  на краю села. 4. Вода  полилась через край склянки. 5. Добре грають наші футболісти, особливо правий край. 6. Повернувся в  рідний край.

Вправа 10. У даних реченнях дієслова сходити, зійти мають такі прямі значення: спускатись, підніматись (піднятись, прорости). Замінити ці дієслова  синонімами.

1. Сонце сходить. 2. Пшениця зійшла. 3. Мандрівники  зійшли на вершину гори. 4. Туристи зійшли в долину. 5. Кавалерист зійшов з коня. 6. Тісто зійшло, пора пекти хліб. 7. Зійти з розуму. 8. Палиці зійшли за рушниці, а хворостини за шаблі.

Вправа 11. Дібрати українські синоніми до кожного зі слів іншомовного походження.

Дефект, оратор, фальсифікація, біографія, секретний, хронічний,  аграрний , фантазувати , експлуатувати.

Вправа 12.

Дібрати  антоніми до  прикметників.

1.     Порожня бочка, порожня голова,  порожні вулиці.

2.     Легкий мішок, легке становище, легка хвороба,  легке завдання.

Вправа 13. Випишіть нормативні варіанти стійких словосполучень, часто вживаних у професійному мовленні.

 Брати участь, розділяти думки, складати іспити, користуватися авторитетом, продовжити контракти, дотримуватися правил, підводити підсумки, взяти до уваги, мати за мету, рахувати за необхідне, приймати участь, здавати іспити,  дотримувати правил

Вправа 14. Перекладіть стійкі словосполучення українською мовою.

Согласно инструкции,  в связи с изложенным, в соответствии с графиком, довести к сведению, должен соответствовать,  немедленно известить,  несвоевременное исполнение, по согласию, повестка дня,  занять первое место,  указанное время, задачи механики.

Вправа 15. Поясніть, як правильно сказати.

Житель чимешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Магазин відкрито чи відчинено? Аптека працює цілу добу,  круглу добу чи цілодобово? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути?  Газету на рік підписати чи передплатити?  Екзаменаційний квиток чи білет? На поїзд квиток чи білет?  Ставлення чи відношення до мене? Прокидатися чи просинатися зі сну?  

 

Практична № 2