"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

    Лекції Практичні Самостійні роботи Семінари Питання до екзамену Зміст

«Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів» є однією з основних дисциплін, що формують фахівця спеціальності «Діловодство». Мета вивчення дисципліни - допомогти студентам правильно вживати мовні засоби, застерегти від найпоширеніших помилок, навчити оцінювати мовні варіанти і знаходити найдоцільніші лексико-граматичні засоби для кожної конкретної мовленнєвої ситуації, а також сформувати навички написання службових документів. Електронний підручник «Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів» складається з лекцій, практичних занять і самостійних робіт. Web-підручник передбачаює самостійне опрацювання студентами лекцій та виконання практичних завдань.

mmolokova 2015